Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

12 дом- Алиса в страната на чудесата

Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
Добре дошли в страната на чудесата! Чудесата често плашат съвременния човек и той си измисля истории и легенди, за да плаши себе си и другите и да не се доближава до там. Чудесата са нещо нелогично, свръхестествено. Те не могат да се обяснят, но са чудесни, защото тази дума идва точно от идеята за чудото.

Често 12 дом се описва като домът на ограниченията, свързва с лудниците и затворите. Хората са склонни да възприемат това много буквално и да свързват  тези понятия с материалния свят. Често обаче става въпрос за затвора, в който човек сам е поставил душата си. Нещастието в една такава ситуация е толкова силно, че то води до лудост.

Това обаче е само едната страна на 12 дом, има и една много позитивна. Тя се свързва с истината. Това е истината както за теб, така и за света, които те заобикаля. Тази истина винаги я научаваш сам, когато си сам, когато намериш време да останеш сам със себе си и с мислите си.

В този момент трябва да обичаш собствената си компания и да се чувстваш добре със себе си. В този момент трябва да успокоиш мислите си. Именно тогава, в това медиативно състояние и в пълната тишина излизат отговорите на всички въпроси, на абсолютно всички.

Най-страшното е, когато падаш в заешката дупка, точно като Алиса. Тогава няма почва под краката ти и не знаеш на накъде отиваш. След това обаче се срещаш с един чудесен свят, който винаги е присъствал около теб, но ти просто не си имал очи да го видиш.

 По един символичен или директен начин, в зависимост от самия човек, той вижда света по един нов начин, на базата на интуицията, на сетивността и на вътрешните си усещания.

Всеки, който си е тръгнал от страната на чудесата не е същия. Той е завинаги променен. Той отново се връща към реалния живот и продължава да живее в него, но вече по един много осъзнат начин.

Дванадесети дом е най-мистичния и най-богат дом. В него се крият всички истини, в него е събрано познанието от предходните 11. За подготвения човек това е дом на истинско блаженство, за неподготвения този дом се свързва с ужаса и страховете.  Всеки, който е минал през този дом, се е променил безкрайно много.

 В този дом няма логика. Ако попаднете все пак там в страната на чудесата, не търсете логиката, а просто следвайте заека...
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Това ми допадна макар и да е написано за някакъв 12 дом.
Има скрито послание.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
..
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
“Водни” домове
 Така наречените “водни” домове (4-и, 8-и и 12-и) са били наречени “тригон на душа-
та” или “психичен тригон” и заедно представят още един важен фактор, свързан с личната
карма. Въпреки че в традиционната астрология само 12-и дом е бил наречен дом на “карми-
чните задължения”, цялата карма е задължение, което ни привързва към материалния план и
ограниченото ниво на съзнание. А всички водни домове имат връзка с миналото, с условни-
те реакции, които сега са инстинктивни и действуват чрез емоциите, и, следователно, с
кармата. На дадено ниво тези домове се занимават с най-дълбоките стремежи на душата,
стремежи, които по своята природа са най-малко частично подсъзнателни. Цикълът на вод-
ните домове показва процесът на придобиване на съзнание чрез усвояване същността на
миналото и освобождаване от останките, които са изживели своята полза. Емоционалните
отклонения и изчерпаните емоционални модели на поведение трябва да бъдат отстранени,
преди душата да успее да се изрази ясно. Хора с акцент върху водните домове живеят зат-
ворени в себе си и е много трудно да ги разбереш (особено, ако Слънцето, символ на инди-
видуалното “Аз”, е в един от тези домове). Голяма част от техните жизнени енергии дейст-
вуват на подсъзнателно ниво; много от техните мотивации са под влиянието на ирационал-
ни, необясними и често удивителни нюанси. Тяхната възприемчивост е непредсказуема, по-
неже никога не знаем какво ще активира старите спомени, ще раздразни старите болни ме-
ста или ще възбуди причиняващ безпокойство комплекс. Следователно, всички тези домове
16
са свързани с нуждата да се постигне емоционален мир и свобода от миналото и всеки, със
силен акцент върху тези домове в рождената карта, има нужда да изнесе на повърхността
мислите, които го преследват и страховете, породени от минали изпитания, и да позволи на
тези чувства да се изяснят в пълно съзнание.
 Ричард Айдеман, астролог, който е пионер в преформулиране на астрологичните кон-
цепции във връзка с психологичните термини казва, че водните домове могат да бъдат по-
казатели за различни видове страхове: страх от връщане към безпомощното детско състоя-
ние (4-и дом), от обществените табу-та (8-и дом) и от хаоса (12-и дом). Откъде изхождат
тези страхове? Очевидно от миналото, или от минали условия и определен вид възпитание,
или от определени травматични преживявания, или от сътресения. Затова планетите във
водни домове представляват подбуди към изява, свързани от кармични модели, емоционал-
ни предразсъдъци или подсъзнателни мотивации и страхове. Те често показват призраци от
миналото, които все още преследват личността и фактът, че поне до известна степен са под-
съзнателни, обяснява защо тези комплекси обикновено подкопават съзнателната ориента-
ция към живота. Тези сили, тези подтици и енергии са, така да се каже, очакващи възражда-
не чрез нашите съзнателни усилия; те няма да ни оставят на мира, докато не се погрижим за
тях и не освободим тази енергия чрез решително действие.
 Планетите във водни домове показват какво се случва на фино или подсъзнателно ни-
во; те показват източниците на дълбоките изпитания в настоящия живот, които – въпреки че
произтичат от далечното минало – все още са живи и съставят важна концентрация на жиз-
нената енергия. Докато оставаме в неведение за тези аспекти на нашата натура, енергията и
психичните функции, представени от планетите във водните домове, са недостъпни за съз-
нателна насока и творческо използуване. Но когато тези части от самите нас станат съзна-
телни, те могат да влязат в живота с голяма сила. Фактът, че планетите във водни домове
обикновено разкриват фактори в нашия живот, които престъпват пределите, зашеметяват
или подриват нашата съзнателна ориентация, трябва да се приемат, тъй като его-съзнанието
обикновено е затворено в ограничените модели на изява и, следователно, се нуждае от пе-
риодично сблъскване с по-дълбоките източници на живот вътре в нас. Такова изпитание
може да бъде съживяващо; тъй като “саморазрушението”, хаосът или пълното разпадане на
съзнателната его-индивидуалност, изпитвани от личност със силен акцент върху водните
домове, може да я отвори за духовно разбиране и вдъхновение. Силният акцент върху вод-
ните домове може да показва, че тези фактори в живота на индивида се борят за признание,
т.е. за приемане в светлината на съзнанието. (Забележете, че думата “признание” означава
да узная отново, се отнася до минало знание на посочения фактор, което сега е “забравено”
или не се осъзнава.) Негативните емоционални ефекти на стресово аспектираните планети в
тези домове обикновено могат да бъдат подобрени от съзнателното признаване и внимание
към символизираните по такъв начин жизнени сили; древните хора, например, са почитали
всяка от планетите като божество (т.е. универсална сила или закон), като са знаели, че бо-
жието възмездие непременно ще настигне личността, която самонадеяно игнорира изисква-
нията на по-висшите сили.
 За да очертаем особените значения на водните домове, можем да изложим следващата
равносметка.Четвърти дом разкрива условията, които ни свързват с нашето сегашно семей-
ството, дом, чувство за уединение, домашно спокойствие и други фактори, свързани със си-
гурността. Той е свързан с придобиването на личен опит в младостта и с разбиране на осо-
бените кармични връзки с родителите или с тези индивиди, които са оказвали силно влия-
ние върху нашето възпитание. Освен това четвърти дом представя стремежът към спокойно
обкръжение, в което индивидът може да чувствува загриженост и защита; онези, които имат
акцент върху този дом, не само са склонни да чувствуват нужда от такова обкръжение за
себе си, но са склонни също към загрижено поведение спрямо другите. (Отбележете, все
пак, че определени планети в 4-и дом - особено Уран и Марс - намаляват шансовете, лично-
стта да изразява спокойствие в тази сфера на живота!) Мирът и спокойствието, към които
тези хора се стремят, обикновено се търсят в много уединен начин на живот, и/или чрез
отстраняване от емоционалните безпокойства на родителските отношения, или чрез физи-
17
ческо дистанциране, или чрез по-фин подход към съгласие със своите чувства на вътрешно
ниво за сметка на родителите.
 Осми дом също разкрива силна нужда от уединение и секретност, обикновено е доста
трудно да опознаеш личността на вътрешно ниво. Но обратно на личността от четвърти
дом, тази личност не е удовлетворена просто от секретността, защото тя също иска власт.
Такъв тип личност има силна мотивация да оказва някакво мощно влияние в обществото,
като при това поддържа значителна секретност; тази мотивация обикновено е от непреодо-
лим вид, подбуждаща да се положат усилия по посока на различни цели, към които е кар-
мично привързана. Осми дом показва минали условия предшествуващи живота, които от
време на време осъзнаваме, но които все пак действуват инстинктивно и извличат голяма
емоционална сила от източници по-дълбоки от съзнанието. Планетите в осми дом показват
емоционално-принудителни тенденции, които се опитваме да контролираме и обикновено
държим в тайна, но които при все това оказват огромно влияние в нашия живот. Трудно е да
се отстранят тези подбуди само чрез сила на волята, както много хора с акцент върху
Плутон, Скорпион или осми дом се опитват да правят; но тези подтици могат да бъдат
трансформирани, подобрени и усъвършенствувани чрез преданост на себе-преобразуването,
съчетано с интензивността на непосредственото изпитание. Себеподтискането или самокон-
тролът не са достатъчни да се справят с жизнените фактори, представени от планетите в ос-
ми дом. Личността трябва да се свърже с други хора и трябва да се научи от време на време
да поема риск, за да позволи на енергията да протича свободно, а дълбоките чувства и под-
буди да изплуват на повърхността. Следователно, осми дом може да бъде свързан с осмис-
ляне на сексуалния опит на много животи, ценностите, свързани с интимните човешки от-
ношения, и с отговорността, която носим при използуване на каквато и да е сила, която
оказва влияние върху другите. Осми дом представя мъка по дълбоко емоционално спокойс-
твие, което да помогне на личността отчасти да облекчи налягането, така дълго оказвано от
принудителните емоции и инстинкти. Естествено, това спокойствие и удовлетвореност са
свързани с душевния стремеж към окончателна сигурност и спокойствие (спасение!), които
могат да бъдат постигнати само като се освободим от желанията и принудителното своен-
равие. Но относително малко хора с акцент върху осми дом осъзнават истинската природа
на своите дълбоки стремежи. Вместо това, те обикновено търсят начини за установяване на
емоционален мир, като по-скоро се опитват да удовлетворят емоциите си (с пари, секс,
светска власт, “окултни занимания” и т.н.), а не да се отделят от мощната власт, която те
имат над тях, и по такъв начин да изпитат емоционалният мир като естествен страничен
продукт на предаността към себе-преобразуване по пътя на духовната еволюция.
 Дванадесети дом, напротив, показва влиянията, които са изцяло и явно извън нашият
контрол. Обикновено на личността й става ясно, че няма да успее да удовлетвори вътреш-
ните си стремежи чрез обикновена активност, въпреки, че за такова изясняване може да са
необходими години на страдания. Стремежът към емоционален мир, откриван в осми дом,
по начало присъствува, но тук той се смесва с осъзнаване нуждата от окончателен мир за
душата. Планетите в радикалният 12-и дом символизират сили, които често ни препълват и
зашеметяват и с които можем ефективно да общуваме, само ако пренасочим тази енергия
към идеал, който ни вдъхновява вътрешно към по-голямо себе-познание и преданост на
Единството на всички неща, а външно към по-голямо благородство и щедрост на духа и
служене. Този дом се занимава с процеса на усвояване огромния опит във всички измерения
на живота, особено в отношенията и отговорността ни към всички други живи същества.
Чрез някакъв вид посвещение, духовна практика или всеотдайно служене личността започва
да намира свобода от резултатите на минали действия и съпровождащите ги ментални впе-
чатления. Контактът с обширната панорама на опита от предишни животи може също да
даде възможност на личността да изрази неограничено въображение в творчеството, а също
обикновено разбиране и съпреживяване с болките и радостите на всички живи създания. И
8-и, и 12-и дом са свързани с окултни и метафизични знания и практики, страдания на дъл-
боко ниво като прелюдия към някакъв вид възраждане и непосредствено осъзнаване реал-
ността на психичните и духовни измерения на живота. Основната разлика между 8-и и 12-и
18
дом е, че докато с планетите в 8-и дом трябва да се сблъскаме непосредствено и да си проп-
равяме път, планетите в 12-и дом често могат да бъдат надхвърлени. В първият случай лич-
ността изнася на повърхността старите тенденции, за да ги трансформира чрез непосредс-
твено и интензивно въвличане, докато във вторият случай той напълно се издига над проб-
лемите.
 От приведените по-горе разсъждения може да се направи извод, че планетите във
водни домове имат мощно влияние върху фините нива на съществувание. Затова тяхното
влияние не винаги е очевидно и лесно за интерпретиране. Според моят опит, 4-и, 8-и и 12-и
домове са най-трудни за интерпретиране в рождената карта, понеже никога не знаеш на кое
ниво се проявяват тези енергии. Например, Сатурн в който и да е воден дом може да посочи
суровост на дълбоките нива, на подсъзнателно съпротивление на емоционалното изразява-
не. В някои случаи това е очевидна страхливост, затворена в себе си личност или силно
чувство за вина, задължения или обобщена емоционална тежест, насищаща съзнанието на
индивида. Но понякога тези хора притежават огромна дълбочина и разбиране на окултните
или подсъзнателни сили; например, Зигмунд Фройд, Вивиян Робсън, Ани Безант, всички
имат Сатурн в 12-и дом.
 Няколко други кратки примери за планети във водните домове ще дадат по-пълно
впечатление за онова, което казах. С Луна в тези домове, чувството на личността за вътре-
шна увереност или емоционална подкрепа може да бъде смътно или подсъзнателно. Следо-
вателно, обикновено е крайно необходимо чувство за ред, за да поддържа чувството за уве-
реност, ето, вероятно, защо толкова много астролози имат Луна в тези домове. Изглежда, те
намират подкрепа и чувство за ред, което им е нужно за такива занимания. С Меркурий във
водни домове по-скоро интуицията, отколкото строгата логика е ключов фактор за начина
на действие на разума. Възприятието и общуването обикновено са объркани, но – друг път –
крайно фини и изострени. Разумът естествено се стреми към дълбоко мислене и – въпреки
натрапчивите начини на мислене да присъствуват – обикновено съществува и талант за
окултни, психични или духовни занимания или писмена работа. С Марс във водни домове
личността обикновено е управлявана от сили извън нейният контрол, и нейните най-силни
стремежи може да нямат лесно определим характер и цел. Това може да доведе до точка на
обсебване, както при Винсент ван Гог, който има Марс в 12-и дом или личността може да
насочва страстите си в енергична борба за онези, които са в беда или против собствените си
негативни тенденции. Този последен подход може да я доведе до твърде голяма строгост
към себе си, но това не отрича, че Марс във водни домове може да бъде ефективен стимул
за себеразвитие.
 Венера във водни домове показва, че личността не може да намери емоционално удо-
влетворение в която и да е обикновена, повърхностна дейност или във взаимоотношенията,
този факт силно е оплакван от някои автори астролози. Все пак, именно този факт може да
доведе личността до по-плодотворно изследване на своя вътрешен живот или насочване на
своята енергия към духовни цели, като средство за постигане на емоционално удовлетворе-
ние. На такава личност й е необходимо време за усамотение, за да изследва вътрешният си
свят. С Юпитер във водните домове религиозните нужди могат да бъдат удовлетворени са-
мо с настройка към по-дълбоките жизнени сили. Обикновено тук присъствува вътрешно
благородство на духа, което поддържа личността в трудни времена и й дава вдъхновение,
когато всичко на повърхността на живота изглежда мрачно. Наличието на която и да е от
транс-сатурновите планети във водните домове обикновено посочва изразена психична чув-
ствителност и/или забележимо активни, подсъзнателни сили.
 Накратко казано, планетите във водните домове показват това, което не трябва да бъ-
де открито – или свободно да се изживее по начин, носещ удовлетворение – на повърхност-
та на живота, но може само да се осъществи в дълбочините на вътрешното съзнание. По
такъв начин всяка планета, попадаща в който и да е воден дом може да бъде интерпре-
тирана като аспект на натурата на личността, като измерение на жизнения опит, кой-
то тя може да удовлетвори само с търсене вътре в себе си. Индивидът трябва да стане
търсач, изследовател на вътрешните сфери на съществуванието, преди да добие достатъчно
19
разбиране на вътрешния живот, което да му позволи да удовлетвори стремежите, които
усеща. Следователно, планетите, попадащи в тези домове, показват аспектите на съществу-
вание, които са най-проблематични, когато личността е духовно незряла, когато още не е
предприела определени стъпки, да опознае и да се погрижи за своята вътрешната натура и
мотивации. Когато постигне по-фината цел зад тези стремежи и открие основната причина
за тази временна фрустрация и страстно желание, индивидът започва да получава възприя-
тия необходими за трансформация на съзнанието.
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”