Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Неактивен Гласът на истината

  • Редовен
  • *
    • Публикации: 164
  • Дзен
Бих искал да посветя тази тема на една концепция,която може да прозвучи,както изключително учудващо и НЕсвързано с конвенционалното ни „разбиране“ за „Природата на света“,така и имаща МНОГО дълбоки възможностти за „отваряне“ на онези „тънки“ аспекти на “Духът“,който отличават Човекът от животното,изследователя от шарлатана,чирака от майстора,начинаещият от ветерана,адепта от майстора,аматьора от професионалиста и изобщо лъжеца от казващия ИСТИНАТА-концепцията за „Планът“(онзи „Великият“ и този „обикновенният“),който „тече“ през всички ни и през всичко и винаги остава там където е бил,променя се без промяна,движе се без движение,остава непроменен,защото ВИНАГИ се променя,всичко е в него и той не е в нищо,започва свършвайки и свършва започвайки,описва всичко и нищо не е описано в него,скрит е,защото е явен и не ня последно място включва ВСИЧКО,защото ВСИЧКО е в НЕГО!

Аз вярвам,че преди много много години-дълго преди това време да настъпи и тази цивилизация да бъде дори зачета е съествувал народ,племе,култура,цивилизация,която е наричала нещата с ИСТИНСКИТЕ им имена и имало думи за неща,които са били ТОЛКОВА ОЧЕВИДНИ,че дори не се нуждаели от дефиниция,но САМО,ако притежаваш онова „Вътрешно око“,което ти позволява ДА ВИДИШ нещата в ИСТИНСКАТА ми ФОРМА,че ако трябва тези неща да бъдат обяснявани на човек,който НЯМА ОЧИ за да види ИСТИНАТА,то това е все дено да се опитваш да обясняваш да слепец яркостта на Слънцето,цвета на цветята,красотата на жената или пък картина на импресионист.И въпреки това ще опитам!И ще започна с дума,която означава толкова МНОГО,че може да обхване ЦЯЛ свят,но ЗАено с това не е и НИЩО повече от трепването на листата,бегъл поглед,кратка мисъл,моментен порив или просто отражение в мига.Нека отворите ВЪТРЕШНИТЕ си ОЧИ за думите ми,моля,иначе НАИСТИНА ще Ви бъде МНОГО ТРУДНО!

И така,представете си един кръг,може да е и квадрат,куб,многостен или каквато и да си ПОискате геометрична фигура или тяло,който Е прозрачен и когато надникнете ВЪТРЕ в него можете да видите СЪЩИЯ по ФОРМА и ВИД кръг,куб,квадрат,многостен и т.н. само,че с по-малки РАЗМЕРИ.Нещо като „картина в картината“,ако мога така да се изразя.Сега си представете,че в тазо по-малката фигура можете да видите фигура АБСОЛЮТНО СЪЩАТА като предходната,тоест като и първоначалната,но с ОЩЕ ПО-МАЛКИ размери.Нещо като кръг вписан в кръг вписан в кръг,куб в куб в куб и т.н..Успяхте ли?Сега си представете,че в този кръг е вписан един ОЩЕ ПО-малкъ кръг,куб,многостен и т.н. и т.н. до БЕЗкрай!Успяхте ли?

А сега си представете,че в този НАЙ-малкия кръг,куб или квадрат е Вписан НАЙ-Големият!Можете ли!??
Е,АКО Можете,честито,вече МОЖЕТЕ да си представите КАКВО е Ер-ът!  :D

Въпреки,че всичко по-горе може да Ви звучи като „Лоша шега“ или може би по-„цветуща“ дума,то това стои в ОСНОВАТА на схващането за Ер-ът!Това е ОНЗИ „обект на мисълта“,който се получава когато гедайки МНОГОкратно повтарящите се „форми“ на Природата нашето СЪзнание „изведнъж“ Осъзнане,че всичко е във ВСИЧКО и във ВСИЧКО е всичко!Сега ПО-ясен ли съм? :)

Когато се стигне до едно „определено“ ниво на възприятие на света просто почти „автоматично“ започва да се разбира,че нещата са „свързани“ по определен начин и има някакви „повтарящи“ се „елементи“ на Мирозданието,които определят Съдбата на ВСИЧКИ НИ!Именно тези „елементи“ се наричат Ер-ове!

Всъщност,истинската природа на един Ер представлява своеобразен „кръговрат“ на взлюк САМ към СЕБЕ СИ,при който това което тече е И това,което определя посокатa на течене-нещо така както река чиито „брегове“ са водите на ДРУГИ реки „преплетени“ по такъв начин,че образуват една сложна „постройка“ от потоци(подобно на шевица,гоблен-Гобленът на ВСЕЛЕНАТА)взаимно ограничаващи и свързващи се един с друг чието течение САМО ги ограничава един с друг и заедно с това „възлите“ им един с друг „изтъкават“ една цялост,която погледната от страни прилича на ПЛЪТНА материя,а не на „черга“ от овързани нишки.Точно както един плат погледнат отдалече прилича на единна цялост,в която човек може да се БОЛЕЧЕ,но ако го погледнем от близо в него виждаме една плетеница от нишки свързани заедно от вретеното на тъкача,така и Мирозданието може да изглежда като „платно“ изтъкано от множество ПОТОЦИ,по които обаче НЕ тече вода,а самият Взлюк и които „изтъкани“ един с друг образуват „платното наречено Вселена“,което „стои“ върху Бога така както върху нас стои една дреха!И ВСЯКА една от тези нишки изтъкаващи „божията дреха“ представлява един „поток“ от взлюк ограничен от други такива потоци,на които пък ТОЙ самият служи като бариера!И ето ти ЦЯЛОТО Мироздание!

Само че за разлика от потоците на реките тези „потоци“ не започват с извор,който блика води течащи по повърхността на земята и свършващи в морето,а неговият извор е И ЕДНОВРЕМЕННО устието,в което ТОЙ СЕ ВЛИВА като един БЕЗкраен кръговрат,започващ и завършващ на ЕДНО И СЪЩО МЯСТО.И когато БЕЗброй такива „нишки“ се оплетат една-о-друга се получава това,което НИЕ можем да наречем Вселена!
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!