Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Неактивен Гласът на истината

  • Редовен
  • *
    • Публикации: 161
  • Дзен
Бих искал да използвам възможностите на форума за да въведа още един „езотеричен“ термин,за който считам,че въпреки,че не съществува в „стандартната“ ни езотерика,която можем да намерим по будки и книжарници може „спокойно“ да се включи в нея,ако тя го познаваше.Затова и ще помоля власите да ми позволят да пиша в този раздел,а не в общия.Надявам се,че молбата ми ще бъде удовлетворена.  :)

Става въпрос за термина крьт,въпреки че НЕ считам,че този му правопис а кирилица удовлетворява неговата истинска фонетика,но тъй като по правилата на форума сме ограничени да изписваме думите на кирилица,то и аз правя най-доброто,което мога.  ;)
Правилният му изговор е с твърдо и силно „натъртено“ к,което бързо преминава в остро р(което е почти режещо звучно р,само на една степен по-надолу от гласно р),следвано от „полу“гласен звук,който за един момент преминава в чиста гласна(много сходна със звукът й в редица славянски езици,но с глас при произношението му)и след това затихва в съгласен звук с „натъртване“ подобен а т.Изговаря се с език плътно прилепнал до резците в началото на изговора,който се премества до небцето за р,вибрира за части от секундата,прибира се назад в устната кухина за ь и след това отново се допеля до резците за т.По времето на изговора на думата се издиша струя въздух с постоянна скорост,тоест силата на звука се поддържа постоянна,като гласните струни от състояние на покой се привеждат в състояние близко до звукът необходим за изговарянето на звукът и,което съвпада с времето за изговаряне на ь-то в думата и после отново се привеждат в състояние на покой-тоест в думата няма ударение или промяна в интонацията и силата на звука при всички нейни звуци е една и съща.Устните започват в затворено състояние долепени до резците(това става заедно с долепянето до него и на езика за да се произнесе „натъртеното“ к,като след натъртеното начало бързо се отварят широко за р-то и ь-то след което отново се затварят за „натъртеното“ т като в процеса на „натъртването“ езикът долепя горна устна,а към тях се долепя и долната за края на думата.Продлжителността на изговаряне на всеки един от звуците е една и съща така,че няма удължени или скъсени звуци.„Горе-долу“ така се произнася крьт.Знам,че българската транскрипция НЕ отговаря едно към едно на звученето на тази дума,но смятам,че в този й вариант поне се доближава до нея.Все пак сме ограничени до 30-ти букви на кирилицата,така че не може да се постигне съвършен резултат,който да улавя същинският звук в крьт,затова съм дал и описанието на изговарянето му.Моля да не се бърка с крьт изговорена със „стандартните“ букви к,р,ь и т,а да се държи сметка,че това е само едно ПРИБЛИЖЕНИЕ наложено от възможностите на кирилицата да „побира“ думи на езици различни от славянските.Също така смятам,че са възможни и транскрипции като крит или крыт,но смятам,че те могат ад се сбъркат с други хуасаут-ски ноти затова и предпочтам транскрипцията крьт,която и ще използвам в този форум.

Крьт-ът означава онова,което е „съществено“ за един обект-това което го ОТличава от ВСЯКО друго нещо,уникалната характеристика на нещо,същността на нещо,мисълта,която то пробужда у слушателя.Може да се дадат още сто определения за крьт гравитиращи около същността на едно нещо,но тъй като считам,че е много трудно да се даде ТОЧНА дефиниция на крьт-а,а това е една от най-важните „скрити“ характерискити на всичко в света,който ни заобикаля,то Аз считам,че от тук нататък ще е най-добре за крьт-а да се говори повече с ПРИМЕРИ,отколкото с определения8)

Крьт например е кръгът за колелото,камъкът за планината,капката за океанът,поривът за вятъра,мракът за нощта,светлината за деня,стръкът трева за ливадата,дървото за гората,звездата за небето,пламъкът за огъня,дъхът за живота,мига за времето,хоризонта за пътя,песъчинката за пустинята,кръвта за плътта,стъпката за бягането,вечността за безкрая,гробът за смъртта,споменът за паметта,вярата за религията,мисълта за философията,огънят за слънцето,ат-ът за (К)ху-от.Накратко казано това,което в което се съдържа същността на едно нещо,колкото и малка „брънка“ да е то от него е това,с което може да се опише неговия крьт.Но крьт-ът НЕ е това същото нещо само по себе си,а тези негови характеристики,които го отличават като такова и се повтарят и повтарят в по-големите и по-големите неща съставени от него.Така крьт-а може да ни даде същността на света чрез това,което ние виждаме в него!
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!