Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Тук бих искал да започна една според мен доста интересна „дискусика“ за нещо,което може да се окаже един „сборен термин“ за описание на СЪЩНОСТТА на самият Дух и за това как,защо и на къде „ръката на съдбата“ ни води през времето и пространството за да изпълним нашите „съкровенни“ желания,цели,мечти или просто да съществуваме под формата под който съществуваме и да живеем по начина по който живеем.

Става дума за думата (К)ху-стара ката самата Земя и човечеството по нея,която значи СЪЩНОСТТА на Дух-ЪТ!

(К)ху-то е дума която се произнася като свием устните си в контакт с резците си и издишаме бързо и ВНЕЗАПНО!Така получилия се звук Аз съм записал тук като (К)ху-транскрипцията може да варира значително в рамките на различни култури и на различни времена,но ЗНАЧЕНИЕТО на (К)ху-то си остава в едни и същи рамки-това представлява „есенцията“,„матрицата“,„основата“ или просто „Същността“ а Дух-ЪТ!Тук имам предивд това,което се разбира като „Душа“ от околните за едно живо същество.При по-примитивните форми на живот като животните и растенията (К)ху-то представлява тяхното т. нар. „енергийно тяло“ и е изпълнено със съдържание ЕДИНСТВЕНО чрез връзката им с по-висшите нива на съществуването,НО при нас хората,както и при по-висшите от нас форми на живот (К)ху-то се „изпълва“ от няколко взаимодействащи си „компоненти“ всяка една от които представлява отделна „единици“,която има свое собствено и САМОстоятелно съществуване,но ЗАедно с това е и НЕразривна част от едно цяло-(К)ху-то!Така при нас хората (К)ху-то е съставено от 3 „компонента“.

Това са Ат-ът,Ваум-ът и Минваррр-ът!Ат-ът представялва това,което ние можем да наречем като „центъра“ на СВОБОДНАТА Воля на една Душа и е това,което НИ превръща в ОТделни личностти!За това и казвам,че (к)ху-то на едно животно или растение се РАЗличава от това на един човек именно по наличието/отсъствието на Ат!Ат е дума,която се произнася със СИЛНО натъртване на Т-то в нея и с ясен и звучен звук А.Това означава именно,че СЪЗнаието,което притежава Ат има способността да Осъзнане ситуациите в живота му,в които се намира и е способно да взема разумни решения за собственото си съществуване.Следователно наличието на Ат ознава НЕминуемо и наличието както на РАЗУМ,така и на Характер,които се „образуват“ при взаимодействието на този Ат със света.Ат-ът възприема СВОБОДНИте избори,които светът е способен да му предостави и по такъв начин изгражда „Път“-ят(Вар-ът),които едно СЪЗнание „издълбава“ ПРЕЗ светът му!През взлюкът изграждащ Вселената!И така именно от ВЗАИМОдействието на Ат-ът и Взлюкът се ражда „Съдбата“ на разумното същество!

При ВЗАИМОдействието си с Вселената(става въпрос за Материална вселена тук)обаче в (К)ху-то притежаващо свой СОБСТВЕН Ат се оформят както възможностти(Свободи),които се получават когато Ат-ът се взаползва от съществуващи Свободни избори във Вселената и я ПРЕформира по свое собствено желание и умение,така и своебразни Ограничения/Пречки за „изявата“ на Ат-ът.Тези Пречки възникват съвсем естествено от ВЗАИМОдействието на Ат-ът и ЗАКОНИТЕ на физическата Вселена и водят до възникването на едно своеобразно ВЪТРЕШНО ограничение,спирачка,„огледален образ“ на Вселената създаден от САМИЯ Ат при взаимодействието му с Вселената,който остава ВЪТРЕ в (К)ху-то и придобива формата на САМОограничения на Ат-ът!Този „образ“ се нарича Минваррр и представлява „основата“ на това,което се означава като „морал“ на индивида и се възприема като „възпитанието“ на съответното физическо тяло,което това (К)ху ОБЛАДАВА по времето на пребиваването си в материално тяло.Това са и ОГРАНИЧЕНИЯТА на (К)ху-то,които се ВЪЗприемат от околните (к)ху-та и това представляват ВЪТРЕШНИТЕ „спирачки“ на Ат-ът!Едновременно част от (к)ху-то,НО и заедно с това неучастващи в Ат-ът,защото НЕ са продукт от неговият СВОБОДЕН избор,а са такъв на Ограниченията въведени от Околната му среда-тоест от взлюкът на Вселената,в който (К)ху-то пребивава в съответния момент.Така се ражда и РАЗделението на Духът на по-висшите форми на живот във Вселената-на една част която представлява едно своеобразно „копие“ на „Матрицата“ на Вселената и на това което Тя се опитва да НАЛОЖИ върху СЪЗнанието и на това,което То самото е ИЗБРАЛО да бъде.И на практика целият „Път“ на една Душа в рамкита на съществуването й във физическия свят може да се обясни като този ВЕЧЕН конфликт между нейният Ат и Минваррр-ът,който този Ат създава.Така едновременно НАЙ-големият враг на Дух-ът става Той самият и заедно с Това Той самият се превръщав Арената на собствения си вътрешен КОНФЛИКТ,защото неговият Ат НЕ може да преодолее ограниченията на околния си свят и като такъв е ОБРЕЧЕН да създава Минваррр способен да го Ограничи,но заедно с това и да Го Въздигне,ако Ат-ът може да влезе в СЪтрудничество с Минваррр-ът по такъв начен,че между двете да съществува РАВНОвесие така,че всяка промяна в Ат-ът да бъде свързана със съответна промяна в Минваррр-ът и братното!Така ВЗАИМОдействието между двете ражда това,което Сега се нарича „вътрешен мир“ или „духовен баланс“ и отговорна за създаването на СЪЩНОСТТА на човешкото прежвяване в 3-измеренит „твърд“ физически материален свят!

Самата дума Минваррр се състои от 2 части-първата „сричката“ Мин означава нещо „по средата“,междинно състояние,продукт от някаква дейност,„заготовка“ за някакво изделие или просто нещо НЕдовършено!А тората част-Варрр представялва думата за Път(Вар),но със СИЛНО Озвучено р,което НАтъртва така,че да може да се ВЪЗприеме като почти ГЛАСЕН звук.Това „режещо“ р напомня като звук за звукът от рязкото скъсване на картон или рязане на дърво с трион,ако някога сте чували този звук-бърз и силен звук,който ни показва,че настъпват силни ПРОмени в засегнатия материал.Значенито на така натъртената „сричка“ Варрр в такъв случая се ПРОменя,от простото значение на някаква „пътечка“ към нещо си ми,в дума която означава ПРОменящите се условия по времето на едно пътуване(и тук пътуване НЕ означава САМО пътуване по физически път през времето и пространството)!

А в резултата на това ВЗАИМОдействие на Ат-ът и Минваррр-ът се получават ИЗМЕНЕНИЯ в реалните физически качества на Телата обладавани от (К)ху-то!Именно като „сборен термин“ за тези тела се използва Ваум-ът.Той представлява едно своеобразно „обединение“ както на материалното 3-измерно физическо тяло на човекът-неговият Бам,така и на „по-финни“ по-„ниско материални тела“,които ЗАЕДНО изграждат по-финната структура на Човешкия дух!В резултат се получават „раздвижвания“ на взлюкът,който съставлява този Ваум и така полученият взлюк може да бъде използван за да се постигнат реални изменения,както с структурата на Ваум-ът,така и в тази на околният свят,способен да се повлияе от взлюкът „обладаван“ от Ваум-ът.Така например като един типичен пример за ВЗАИМОдействието на Ваум-ът с околният свят може да се приеме „разширяването“ на „астралното тяло“,което се наблюдава при Кириленковата фотография при повишаване на емоционалното състояние на един човек.Тоест,когато Ваум-ът е способен да приема и съответно да интегрира повече взлюк от околната среда,то съответно и неговите размери нарастват и се увеличава плътността му.Това е и характерно за по-„висшите“ състояния на съзнанието!Колкото по-добро е „сцеплението“ между Ат-ът и Минваррр-ът,толкова повече взлюк може да поема и да Управлява Ваум-ът и съответно ВЪЗможностите за МАНИпулация на околната физическа среда от него НАРАСТВАТ!

Именно така чрез концепцията за (К)ху-то съставено от Ат,Минваррр и Ваум може да се обяснят измененията в състоянието на Духът през неговото „пътешествие“ през живота му и може да се обясни естеството на „конфликтът“ в СЪЗнанието на отделният човек.Самата същност на човешката Душа-Ат-ът „създава“ едно свое ВЪТРЕШНО огледално изображение-Минваррр,което представлява един своеобразен „събирателен образ“ за ВСИЧКИ въздействия на околната среда върху Ат-ът и с който този Ат влиза в конфликт поради НЕвъзможността му да бъде „обуздан“ от СОБСТВЕНАТА си НЕспособност да се ПРИМИРИ с проблемите възникващи от ВЗАИМОдействието му с околната среда.Така животът на едно (К)ху може да се определи като един „низ“ от конфликти между Ат-ът и Минваррр-ът му.Но,ако двете успеят да влязат в разновесие помежду си да се постигне БАЛАНС между тях,то (К)ху-то влиза в едно НОВО състояние на съществуване при което Ат-ът му може да достигне своя ПЪЛЕН потенциял и това се изявява в наличният взлюк във Ваум-ът му-по-висока „жизненост“ на ВСИЧКИ „тела“ на човека,по-добро ВЗАИМОдействие на човешкия дух със заобикалящият го свят и по-добро ЗДРАВЕ като цяло.Също така НЕразривната ЦЯЛОСТ на човешкото съществуване като една самостоятелна мислеща единица със своя СОБСТВЕНА свободна ВОЛЯ може да се обясни чрез Триединството на (К)ху-то!Така (К)ху-то съставлява „арената“ на една ВЪТРЕШНА битка между това,което Ат-ът НАИСТИНА може чрез упражняването на свободната си воля и ОГРАНИЧЕНИЯТА наложени му от външната среда посредством взлюкът на Вселената.Ако Ат-ът успее да се справи с тази битка и взеле в състояние на БАЛАНС между него и Вселената неговата способност за приемане на все повече и повече взлюк се увеличава в зависимост от БАЛАНСА,коъто това (К)ху е успяло да постигне и така неговият Ваум придобива все повече и повече способностти!Така и може да се ОБЯСНЯТ новите „сили“,които една Душа може да придобие,ако успее да се ЗАдържи в състояние на БАЛАНС между себе си и околната си среда,и така по този начън чрез приемането и Управлението на Взлюкът може да се обясни СЪЩНОСТТА на това,което ние считаме за „пара“нормални способностти,а всъщност това е способността за СЪЗнателно МАНИпулиране на взлюкът на Вселената от ОТделни СЪзнания!Триединството също така обяснява И Способността едно и също съзнание да се прехвърля в РАЗлични физически тела ПРЕЗ Времето и пространството,така наречената „инкарнация“-когато вземе предвид,че едно СЪЗнание е съставено от „извор“ на свобдната воля-Ат,„отражение“ на външния свят в него-Минваррр и негов физически „аспект“-Ваум става лесно да възприемем и ЗАЩО едни и същи негови както физически,така и психологически характеристики могат да бъдат предавани през времето и пространството на РАЗлични физически тела-тъй като настоящите КОНФЛИКТИ,които това (К)ху е в процес на РАЗрешаване по същество остават едни и същи,то също така и следва,че тези негови качества ще останат ЕДНИ и също,именно защото БАЛАНСЪТ между неговите Ат и Минваррр се е запазил на същите нива както и преди и съответно взаимодействието им с Ваум-ът е същото както е преди.Така тази концепция ни предлага възможността ЕДНОвременно да РАЗглеждаме (К)ху-то като една ЦЯЛОСТ,защото то представлява един по същество ОБЩ обект,който може да се придвижва през времето и пространството,НО заедно с това и „арена“ на ВЪТРЕШЕН сблъсък,която е в непрекъснат прочес на ПРОМЯНА и на РАЗделение вътре в самото себе си.

Посвещавам тази тема на по-ЗАдълбочено „изследване“ на следствута от тази концепция за СЪЩНОСТТА на Човешкото възприятие за света и като един РАБОТЕЩ модел за Човешката душа,в рамките,на който може да се обясни САМОТО съществуване на Човешкия Дух!   :)
« Последна редакция: Май 16, 2016, 00:58:25 от Гласът на истината »
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Mортиша

 • Зарибен
 • *
  • Публикации: 416
 • Дзен
...
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Гласи Слънчице - какъв взлюк пак?Още не сме приключили с темата за взлюка ти ,а ти вече бързаш.
Имаш да отговориш на толкова поставени от мен въпроси.Ама нещо се ослушваш и ми се разсейваш.
Ти още ли не разбра че си се самоограничил до двумерно пространство?Толкова ли е ограничен умът ти ? Или просто напрежението и съпротивата която усещаш са огромни ?
Още ли не схващаш откъде идва това ?
Като големия  МАГ обясни на тук четящите какво може да се постигне само в двумерно пространство.
Твоята безсмъртна Душа чиято проява си ти самия нима я вкара и нея в някакъв тюрлю -гювеч от взлюк и прочее понятие родени в твоя ум?
Натика ли я в двумерното си пространство на своя ум?
Нима заветната ти цел на твоето развитие е да цитирам:

'' Управляваш Ваум-ът и съответно ВЪЗможностите за МАНИпулация на околната физическа среда от него НАРАСТВАТ! ''      ?

Няма ум, дума ,понятие или звук които да поберат в себе си Духът или Душата на едно живо същество.
И за твое сведение - няма висши и низши Животи.
Това е фундаментална грешка по всеки смисъл що се отнася до Живота въобще.
Това може да го твърди само съзнание за  което Животът не значи НИЩО , а още по малко пък да го разбира.
Гласи Слънчице съвсем скоро пружината която си натегнал до скъсване ще се скъса и развие безконтролно.
И ще помете всичко със себе си.
 
Твоя ум не е в състояние да събере Душата ти в себе си и вече наистина твоята личност се разпада...
Няма как да е иначе.
Законите на Вселената които не познаваш отмиват всичко което е против тях.
За метриката на твоя двумерен ум   е просто непосилно да с справи с това което се опитваш да натъпчеш в него.
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
И Да,И Не Пържена филийке!

НЕ съществува „ръководство за управление на Взлюк“ все едно това ти е някаква машина,но също така е вярно и че има дялове на науката и техниката като аеродинамика,пневматика,хидравлика и т.н.,които НИ позволяват ДА КОНТРОЛИРАМЕ определени „сили на Природата“ като въздухът и водата,но САМО при определени условия и при спазването на ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА!Нещо подобно е и с Кху-то и Взлюкът.Кхуто може да бъде разглеждано като един „инструмент“ който по същество е съставен от НАС самите,но заедно с това е и СПОСОБЕН да си взаимодейства със заобикалящия ни Взлюк,които ние МОЖЕМ да изменяме спрямо възможностите и желанията си при достатъчно ДОБРО познаване на „механиката“ на взаимодействието между Кху-то и Взлюкът.Тук основната ключова дума е именно ДОБРО познаване на тези принципи,тоест ЯСНО познаване на това какво е Взлюкът,какво е Кху-то,как те могат да си взаимодействат и какви са ПРИНЦИПИТЕ на които се основава това взаимодействие.Разбриаш ли?
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!


Неактивен Гласът на истината

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 164
 • Дзен
Например ти НЕ можеш да застанеш до водата и да й нареждаш да тече нагоре по хълма или да спреш вятъра със закани.Пробвай да го направиш за да видиш какво ще стане?  ;D

Но можеш като изучиш аеро- и хидродинамиката,механиката на флуидите,пневматиката и хидравликата да ПОСТОРИШ шлюзове,канали,язовири и водонапорни кули така ще ДА насочиш водата дори и нагоре по хълма и накрая тя да се окаже там където си я искал!Първото е НЕвъзможно,но второто Е възможно.Така че,ако познаваш достатъчно добре възможностите(това е ключовата дума тук)за използване на законите по които се движат водата и въздуха,то тогава ти наистина и ЩЕ можеш да ги използваш по своя воля и да постигнеш желаните от теб резултати.Въпросът е в това,че всичко опира до възможностите,които самите закони на природата ти позволяват.Същото е и с Взлюкът и (К)ху-то.Когато съзнанието,тоест самото (К)ху има пълен КОНТРОЛ над самото себе си,то наистина Е възможно да влезе във взаимодействие с околния взлюк(а както вече казах на практика ВСИЧКО е Взлюк)и да успее да го измени по своя собствена воля и желание.Но отново остава предишната ключова дума-възможностти,защото това изменение НЕ е в БЕЗкрайни граници,а е САМО до границите на тези предварително определени от самия СЪЗДАТЕЛ граници на тези възможностти.За да ги преминеш трябва да си на практика равен на него,а както много добре ВСИЧКИ знаем НИКОЙ не е равен на Бога!Така че по същия начин по който,ДА,можем да направим машини и съоръжения които да изменят посоката на течение на водата и въздухът и да можем да ги „накараме“ да правят „каквото си искаме“,то това е САМО в границите на определени възможностти заложени в самите ЗАКОНИ,които управляват това движение,но НЕ и превишаващи ги!Само СЪЗДАТЕЛЯТ може да ги изменя!Сега разбра ли ме по-добре,Пържена филийке?  8)

П.П.А твоя коментар Странник въобвще НЕ искам да го коментирам!Освен,че няма нищо общо със съдържанието на темата,както виждаш съм си жив и здрав и както се казва вече:„Продължаваме напред!“  ;D  ,така че то накрая ИСТИНАТА сама ще излезе наяве(тя винаги излиза  ;D    )и ще се разбере кой бил прав и кой бил крив.
И ще познаете истината,и истината ще Ви направи СВОБОДНИ!