Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

9-те измерения на съществуване

Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
9-те измерения на съществуване

От великото Нищо, което няма форма или продължителност - произлязла една единствена точка.Това е азът, който носи безкраен потенциал, който още не се е проявил и превърнал в качество. Това в съществуване в нищото на пространството, представено от една единствена точка или място.

Жизнеността на единствения аз поражда резониращ пулс, който разстяга точката, докато се отрази в своята собствена субстанция, за да стане аз съм. Tака създава измерение в пространството. Това измерение има дължина, но няма ширина или височина. То се означава с линия, и е Първото Измерение.

Когато това, което отразява или се отразява се разглежда в по-висша перспектива, тогава се създава повърхност - Второто Измерение, което има дължина и ширина, но няма дълбочина. Още в древността било изобразявано като триъгълник.

Чрез "преместване" на осъзнание над дължината и ширината, се ражда Трето Измерение - това е на дълбочината , която осигурява стабилност на формата. То се изобразява като триъгълник върху квадратна основа и изразява концепцията за форма, която се ражда от една единствена точка, точка в нищото на пространството.

Представата за дистанция създава Четвъртото Измерение - измерението на трайността, което наричаме време. Времето дава продължителност, в която формата може да се прояви и развие. физическият свят съществува в Четвъртото Измерение, макар, че създава усещане, че е вън от времето. Символ на Четвъртото Измерение е пирамида.

Петото Измерение е съзнанието, което е отвъд и извън материята и няма продължителност, но и действа и се променя чрез измерението на времето. Именно посредством съзнанието човек осъществява своя избор.

Шестото Измерение е душата. То е измерение на творчеството. Не съзнанието е извор на творчеството, а душата. Съзнанието е процес, през който творчеството може да се насочва, моделира и оформя.

Седмото Измерение е духът, който е субстрат без форма, но намира израз и облагородява опита чрез формата. Той е първичният разум, който създава формата.

Осмото Измерение е Ни-Щото, от което произлиза първичния дух. В Китай го назовават Дао. Индииците - "Великата Тайна".

Има и следващо измерение, в което се събират всички измерения. Деветото Измерение е Земята: централната точка, средата на осемте измерения. Тя е мястото, в което всички измерения се проявяват едновременно. Това измерение се изобразява в древната символика като два взаимозависими триъгълника - единият насочен нагоре, а другия надуло, всеки с точна над своя връх и с око в средата.

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!