Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Космическа структура на 3D

Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Космическа структура на 3Д

Пустотата, това е пространство-време за творение на Единните, под които аз разбирам тези Богове, От Които за Единен Бог ще считат тези разумни същества от този комплекс проявени светове, които са сътворени от неговата съзидателна Воля-Любов.

В тази Пустота има по-плътна, но при това също безтегловна (Пуста!) за обитателите на проявените светове, Първоматерия, глина, от която ще се творят световете.

И накрая, има това, с което творят - това е Светлината на Бога-Творец, Неговата Съзидаваща Творческа Енергия, т.е. Той Самият.

Получават се 3 компонента:

1. Първичното Пространство-Време, то е Пустотата;

2. Първоматерията - "сухата глина", Хаосът, от който ще се произвежда Творението на Световете в Пустотата, Първичната "Тъмнина";

3. Съзидателната Творческа Енергия, Светлината на Творението - енергията на Бога-Творец, Който ще се смята за Единен Бог за съществата от световете, които Той ще създаде.

Отвъд тях, отвъд тази Първична Троица, стои Първичната Светлина, стоят Богове от По-високо ниво, истинните Богиня-Майка, Майка на света и Бог-Отец, а отвъд тях ...

Бог Творец въздейства със своята светлина вълху Първоматерията в Пустотата, това го довежда до необходимостта да отдели от своето първоначално единство Женското Начало, Богинята-майката на Света, която и ще се явява тази Светлина на Бог, която ще въздействува върху Първоматерията.

Първоматерията се структурира в началото в Пространството-Време на Творението, тази вторична Пустота, която в Библията е наречена "Бездна", а след това произлиза творението на ПървоАтомите, По и самата Материя на Творението, състояща се от тези мънички първочастици По в Пространството-Време, създадено до този момент от Бога Творец.

Тази съзидателна сила, която произлиза от Бога Творците за създаване на Пространство-Времето и Материята на Творението, в нашето съзнание се нарича Майка на Света, Шакти, Шехина,, но по-пълно е Аллат.

Именно това име, Ал-Лат е било Богиня-Майка при арабите от Арабския полуостров, в следата на които ислямът и суфизмът се заражда, и именно Синът Й, Ал-Иляхи се предполага, че е станал Единен Бог при тези араби в зараждащия се ислям, под името Аллах.

По такъв начин основното Женско Начало на Бога, Майката на Света, Ал-Лат, всесъздаващата, но и съкрушителна сила е заета с попечителството над Материята на Творението и съществата, създавани по-нататък, а нейните служители, Елохимите, Творците на Формите се явяват истински Богове, Боговете от Библията, известни под името заместител - Йехова, Яхве.

След разделянето на Женско и Мъжко, Мъжката Енергия на Бога отново започва да представа във вид на Триада, Троица: Бог-Отец, Богиня-Майка, женската енергия на Мъжкото Начало на Твореца, тя е Светият Дух, Короната на Бог, разделянето на Бога на Лъчи на Творението, Синовете Божии, които в своята съвкупност и съставляват Короната на Бога, Синът Божий, Христос.

Затова и Христос е Единствен, но се явява едновременно и обединител на Малките Лъчи-Творци на конкретни области от Проявеният Свят: Космоса, Мирозданията, Вселените, Галактиките, Локалните Вселени, които ще се явяват Богове-Създатели (Отци) на своите проявени Светове, но Синове спрямо Бога Творец на по-Висока Йерархия.


КОСМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА БЛИЗКАТА ОКОЛНОСТ НА НАШИЯ СВЯТ В 3Д Е ТАКАВА:


Метагалактиката

има център, обозначен като Ценрален Остров Рай, състоящ се от 3 концентрични острова.

Около Центъра се разполага Свръхгалактиката Хавона, състояща се от 1 млрд. свята.

Хавона е обкръжена от голям обемен Кръст от Материя.

Зад тези предели се въртят Седем Свръхвселени, които на научен език се наричат Галактики, и сред тях е нашата - "Млечният път", а също "Мъглявината Андромеда", нейната най-близка съседка.

Нашата Галактика - е най-далечната от Центъра и на космически език се нарича Орвонтон.

Нашата Галактика Орвонтон, се състои от 10 Големи Сектора, и ние се намираме в 5-ти Голям Сектор - Спландон.

Големите Сектори на свой ред се състоят от 100 Малки Сектора. Ние живеем в 3-ти Малък Сектор Енса, намиращ се в 5 Голям Сектор.

Всеки Малък Сектор се състои от 100 Локални Вселени. По такъв начин Орвонтон, Нашата Галактика, се състои от 100 000 Локални Вселени.

Нашата Локална Вселена - Небадон, е една от 100 000-те в нашата Галактика (наричана Свръхвселената Орвонтон) и Тя е 611 121 Локална Вселена от 700 000 Локални Вселени, т.е. Седемте Свръхгалактики (Свръхвселени) от нашата Метагалактика.

Нашата Локална Вселена, една от 100 000 в нашата Галактика, се нарича Небадон и се управлява от Своя Михаил Небадонски, на когото в земната история се е запазило още едно име, Парсифал (Исус Христос) (едно от имената на Христос е Парсифал).

Всяка Локална Вселена Се Създава, Твори, а след това се управлява от Владетел, длъжността на когото (от типа на Президент на Локалната Вселена) - е Михаил (затова нашият Творец, Творецът на нашата Локална Вселена, Небадон, по-правилно е да се нарича Михаил Небадонски).

Михаил Небадонски е и непосредственият Творец на нашата 1/100 000 част от нашата Галактика, също наричана Орионска Вселена. Такива Творци, Божествени Синове, са 100 000 в нашата галактика.

В Локалната Вселена се продължава градацията на структурните части на материята и тя се дели на 100 Съзвездия, които се управляват от Всевишните Властелини, те са Трима и те управляват по 50 000 години всеки.

Ние живеем в Съзвездието Норладиадек, което при нас (на Земята) се нарича Голяма Мечка.

Всяко Съзвездие се дели на 100 Големи Системи. Ние с вас живеем в голямата Система на Сириус, която е управлявал Луцифер. Това е първото ниво, на което отсъстват Наблюдатели от Бога, затова са възможни въстания и отпадания.

"Въстанието на Луцифер", което е описано в Библията като "Падение на Ангелите", вече е 4-то по ред в известния цикъл на световете.


Земята, по-точно нейното космическо ръководство, се оказало въвлечено в това "въстание", а също приема един от тези "Паднали", известен от Даниил Андреев като Гангутър.

Всяка Голяма Система се състои от съвкупност от Малки Системи, състоящи се от съвкупности от Слънчеви Системи.

Ние с вас принадлежим към Малката Система на Плеядите.

Накрая, Малката Система се състои от Слънчеви Системи, подобни на нашата Слънчевата.

Е, а Слънчевата Система се състои от Централно Светило и Планети, от които ние живеем на 4 планета от Слънцето, наричана Урантия, т.е. годеница на Уран.

1 планета, най-близка до Слънцето е Вулкан, 2 - Меркурий, 3 - Венера, 4 - Урантия (Земя, Гея), 5 - Марс, 6 - Фаетон (Малона, Дейя), в дадения момент е разрушена, сегашният астероиден пояс са останките на Фаетон, 7 - Юпитер и т.н.

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Затова, връщайки се към началото, ще кажем, че Метагалактиката - това е Творение на Бащата Небесен, чиито 700 000 Синове-Михаил са сътворили Локалните Вселени на 7-те Галактики - Свръхвселени.

Милиони Метагалактики съставляват Вселената на Брама.

Също така милиони Вселени съставят Мироздание, и ние живеем в Мироздание №17.

49 Мироздания съставляват Комплекс от Мироздания, които ги управлява Вишну.

Съвкупността от Мироздания съставляват Космос, който се управлява от Кришна.

Космосът "плува" в Океана на Ойкумена, и се захранва от ЕНЕРГИЯТА НА ПЪРВОИЗТОЧНИКА. Взаимовръзката с Първоизточника става чрез енергиите на Шива.

Е, а самият ПЪРВОИЗТОЧНИК - това е област, от която изхождат понятията на християнството: Бог-Отец, Бог-Син, Бог-Свети Дух, които се явяват за нас понятия, чрез които ние стигаме до ЕДИННИЯТ БОГ.Ако Луцифер е бил Ръководител на Голямата Система на Сириус, в която влиза и Малката Система на Плеядите, в която е съществувала и нашата Слънчева Система с планетите, като една от 8-те Сл. с-ми на Плеядите, то Исус, като един от повелителите на Йерархията на Земята, действително е бил свързан с Луцифер.

Но още по-тънка връзка се получава, ако се разбере, че при въплъщението на Христос са били задействани в заменяне на висшата енергия телата на всички ръководители на Системи:

На Михаил като Ръководител на Орионската Вселена Небадон;

Всевишните като Ръководители на Съзвездието Норладиадек (Голяма Мечка);

Луцифер като ръководител на Голямата Система Сатания (Системата на Сириус);

Ом и Аджна като Ръководители на Малката Система, Плеядите;

Слънчевият Логос на нашата Система;

Планетарният Логос на Венера, Санат Кумара (чрез когото също е трябвало да действа съзнанието на Луцифер);

Повелителите на Йерархията на Земята, Владетелите на Шамбала, Майтрейя;

Повелителят Исус, Чоханът на 6 Космически Лъч, въплътил се в земното тяло на Майка Мария.


В резултат на всички тези подготвителни мероприятия, в продължение на примерно последните 3 год., в земното тяло на Исус, вместо душата на Исус е действувала енергията на КОСМИЧЕСКИЯ ХРИСТОС, СИНЪТ БОЖИЙ.

След изпълнението на Мисията, душата на Христос е отишла отново във фините планове на Битието, и в преобразеното тяло отново се е вселила душата на Исус, която по време на това време е пребивавала в Шамбала.

Исус в преобразеното тяло е отишъл в Кашмир, където и продължавал своята духовна дейност като въплътен Йерарх на Шамбала още около 50 год. след това.


Понеже има връзка между Владетелят на Венера и Луцифер, понеже Владетелят на Венера се е въплъщавал на Земята преди 18 млн. год. за спасение на Божествената Програма, и където е бил подготвен Исус от него за изпълнение на отговорната мисия по въплъщението на енергията на Космическия Христос, то напълно може да се смята Исус свързан с Луцифер, ако под последното разбираме един от представителите на Божествената Йерархия, а не изчадие на злото, както се влага в нашето съзнание отвън.


За преминаване на своите мисии, Владетелят на Локална Вселена, такава като Небадон, трябва да се въплъти в 7 свята по инволюция (слизане) , започвайки от нула и достигайки висше положение към края на въплъщенията.

Така, Михаил Небадонски се е въплъщавал в Съзведията, Големите Системи..., а въплъщението във физическо тяло за Него се е явило Седмо Посвещение, след което става възсъединението със своята женска близнакова половина, която също към този момент трябва да е преминала своите 7 посвещеиня, и по-нататък - Ново Творчество.

Особенност за Михаил на нашата звездна система се е явило и това, че нещо аналогично (сходно) извършва и по-високата по ранг Индивидуалност на Космическият Христос, и затова във физическото тяло на Исус всичко това е трябвало да бъде някак си взето под внимание.

Моите предположения са такива: в тяло се е намирала Светлината на Душата на Бога, който бил реализиран чрез Михаил Небадонски, и се е поддържал от Бога от Светия Дух, Душата-Индивидуалност на това тяло в този момент е била осенена от самият Христос, Богът-Син, а Духът - от Бога-Баща.

Тогава може да се каже, че в тялото на Исус действително се е въплъщавал Михаил Небадонски, но с вземане под внимание на заместванията, които доста приблизително аз опитах да опиша.

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
БЛИЗКАТА ОКОЛНОСТ НА СЛЪНЦЕТО


Сириус - това е тройна звезда. колкото и да е странно, информация за това е имало при догоните дълго преди нашите астрономически изследвания.

На 12 светлинни години от Слънцето лежи Тау Кит.

"И титанически брамфатури
просветвайки до самото дъно
Клировете на Канопус, хоровете на Арктур
блестят като световна вълна..."

Д. Андреев


До Арктур, оранжева звезда (Алфа Волопас), около 25 светлинни години, разстоянието е средно по звездните мерки. Канопус, от Алфа Кил, се вижда само на юг, намира се значително по-долече, около 1000 светлинни год. от Земята. Не може да бъде отнесен към най-близките съседи на Слънцето.

Центърът на Галактиката - по посока на съзвездието Стрелец, е примерно на 23 000 - 26 000 светлинни год., а центърът на нашата Локална Вселена на Орион - а това са стотици светлинни год. от нас. Системата на Кентавър е най-близо до нас, но в езотериката за нея се споменава, например като за екпериментално поле на Луцифер, където на него вече са му загинали 1 или 2 планети.

В днешно време е прието да се смята, че разстоянието до Плеядите е повече от 135 парсека. Възрастта на Плеядите се колебае от 75 до 150 млн. год. Такова разхвърляне е предизвикано от голямото количество неточности в теорията за звездната еволюция.

Плеядите и Хиадите се намират от едната страна на Орион, а Сириус - от другата на Орион, в протежение на линията на трите звезди от пояса на Орион.

Голяма Мечка - при разгръщане на 180 градуса, от другата страна на небосвода, ако се наблюдават тези съзвездия.

Ако се разглеждат разстоянията, то Слънцето по-скоро се явява част от ситемата на Сириус, тъй като се намира в близката околност (разстоянието до Сириус е 8,7 светлинни год.; т.е. разстоянието, което слънчевият лъч преминава със скорост около 300 000 км/сек. за 1 год.; това е около 9 460 млрд. км.)За Плеядите и плеядианците пише Орис.
Част от данните са от "Урантия", част -не, част са - мои изследвания.

Реалните научни и езотерични представи за взаимодействието на световете и разстоянията до световете се разминават. Елена Рьорих е предупреждавала, че ние можем да бъдем шокирани, ако узнаем истинската картина на звездното небе, но какво ще означава това, засега е неизвестно.

Аз предпочитам да следвам езотеричната трактовка, но се старая, там, където е възможно да съгласувам с научни наблюдения, надявайки се, че някога противоречието между езотеричните и научните данни ще бъде премахнато.


Автор: АХО

превод: делфин

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!