Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Висшите йерархии според Рудолф Щайнер

Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Висшите йерархии според Рудолф Щайнер
от delfin » 15 Окт 2010, 12:53

В своята „Тайна Наука" (Събр. Съч. № 13) Рудолф Щайнер обозначава висшите Йерархии, към които принадлежат Архангелите, по следния начин (вдясно са имената им според езотеричното християнство):

1. Серафими - Духове на Любовта.

2. Херувими - Духове на Хармонията.

3. Престоли - Духове на Волята.

4. Господства (Кириотетес) - Духове на Мъдростта.

5. Сили (Динамис) - Духове на Движението.

6. Власти (Ексузиаи, евр.: Елохими) - Духове на Формата.

7. Архаи - Духове на Личността.

8. Архангели - Духове на Огъня.

9. Ангели - Духове на здрача, (Синове на Живота).


Рудолф Щайнер често говори за тези Същества като ги групира в:

Първа Йерархия: Серафими, Херувими, Престоли.

Втора Йерархия: Господства, Сили, Власти.

Tрета Йерархия: Архаи, Архангели, Ангели.


Йерархията на Архангелите включва:

1. Орифиил - с период на действие от 200 г. пр. Хр. до 150 г. сл. Хр.

2. Анаил 150 до 500

3. Захариил 500 до 850

4. Рафаил 850 до 1190

5. Самаил 1190 до 1510

6. Гавраил 1510 до 1879

7. Михаил 1879 до 2300


Още с първите си опити да разшири познанието ни за човешкото същество Антропософията обръща внимание, че всъщност човекът се състои от че­тири съставни части:

Физическо тяло - неживо, веществено, „минерално".
Етерно тяло - или „жизнено тяло", „растително".
Астрално тяло - лежи в основата на сетивната организация и чувствата, „животинско".
Азова организация - лежи в основата на индивидуалните, духовни „човешки" качества.


Взаимодействието между тези съставни части в човешкия организъм намира израз именно в неговото функционално-морфологично троично разделяне, включващо:

1. Нервно-сетивната система - носител на мисленето.
2. Ритмична система - носител на чувствата.
3. Системата „веществообмен-крайници" - носител на волята.Според антропософската Наука за Духа, сегашната планета „Земя" е минала през три планетарни състояния, на всяко от които се развива и съответ­ната степен на човешкото съзнание.

1. Старият Сатурн (трансово съзнание)

2. Старото Слънце (спящо съзнание)

3. Старата Луна (сънищно или образно съзнание)

4. Земя (будно или предметно съзнание)

5. Бъдещ Юпитер (имагинативно съзнание)

6. Бъдеща Венера (инспиративно съзнание)

7. Бъдещ Вулкан (интуитивно съзнание)


Планетарното състояние „Земя" включва седем епохи:

1. Полярна епоха

2. Хиперборейска епоха

3. Лемурийска епоха

4. Атлантска епоха

5. Следатлантска епоха

6. Шеста епоха - предстои

7. Седма епоха - предстоиНа свой ред Следатлантската епоха се състои от седем културни епохи:

1.Първа следатлантска културна епоха
(Древноиндийска) 7227-5067 пр. Хр.

2.Втора следатлантска културна епоха
(Древноперсийска) 5067-2907 пр. Хр.

3.Трета следатлантска културна епоха
(Египетско-халдейска) 2907-747 пр. Хр.

4.Четвърта следатлантска културна епоха
(Гръцко-римска) 747 пр. Хр.-1413 сл. Хр.

5. Пета следатлантска културна епоха (Съвременна) 1413-3573

6. Шеста следатлантска културна епоха 3573-5733

7. Седма следатлантска културна епоха 5733-7893

Цитат от "Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят" Рудолф Щайнер

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!