Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Космически йерархии

Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Космически йерархии


"КОСМИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ"


Ръководното начало на Вселенската йерархия е Висшият разум в трите му взаимосвързани и същевременно - независими части - Създател /оживяващ Дух/, Баща и Син.

Техни първи помощници са членуващите във формацията Космически съюз на надарените раси с ниво на разума VІ и VІІ степен.

Тази формация ръководи следващото ниво под себе си - Космическото браство на Учителите от вселенски мащаб.

Следващата формация е Обединените космически сили. Нейните членове са цивилизации от различни галактики и краища на Вселената. Изпълняват разузнавателни мисии, събират и анализират информация по определени параметри, при необходимост воюват срещу формации на Черната армада.

Във Вселенската йерархия под тях е формацията на Планетарните Учители. Тези издигнати Духове членуват и в Космическото братство на Учителите. Всеки от тях следи развитието на своето планетарно тяло или система. В този отрязък от Космоса Планетарният Учител има правомощията и силата да помага, да коригира някои параметри, "да наказва", но само ако Космическото братство позволи подобна намеса, и то с определена цел.

Техни първи помощници са Воините на доброто. Тази йерархична степен е енергийната мощ на Висшия разум. В тази формация членуват представители на различни галактики с ниво на разума от ІІІ степен нагоре. Воините на Доброто влияят енергийно главно във Вселената. При необходимост воюват срещу колонизаторски експедиции на другото начало - Черните сили и техните отряди, наричани Черната армада.

Другата степен в йерархията е Вселенският информационен център. Тук се пазят тайните за Сътворението на Вселената, галактиките, отделните системи и звезди, за механизмите, които движат телата, за появата на разума и различните форми на живот и др.

Следват Шамбала и формацията на Пазителите на тайните на Всемира.

Към тях са пазителите на времето и тайните на отделните галактики, системи, планети, чиито представители членуват в различни формации на Йерархията.

В схематичното представяне на Космическата йерархия галактиката "Млечен път", както я наричат жителите на Земята, членува като цяло във формацията Пазители на тайните на Всемира, а част от нейните обитатели - в Космическото братство на Учителите, и в степента Воина на Доброто.

Отделните галактики, звездни системи, планетарни тела имат свои ръководни формации, отговорни за еволюцията, хармонията и прогреса в определения отрязък от Космоса.

Планетата Земя също има Пазители на тайните на Всемира и свои планетарни Учители, пазители, наблюдатели, които членуват в различни формации на Йерархията.

Духовната същност на този, когото земните хора нарекоха Исус Христос, е висшият галактически Учител и Водач за този отрязък от Космоса, с влияние и върху планетарния живот.

Като Планетарни Учители за Земята могат да се приемат Духовните същества в Шамбала. Не бива да се мисли, че Шамбала е с мисия и отговорност само за Земята. Нейното влияние е по-скоро в цялата Слънчева система, за да се поддържа хармонията в отрязъка.

Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
АСТРАЛЪТ И НЕГОВАТА ЙЕРАРХИЯТова е светът на другите енергийно-полеви форми на живот. Свят, съществуващ редом и независимо от триизмерния реален земен свят. В Астрала преминават духовните субстанции на всички мъртви земни хора и в зависимост от достигнатата степен в духовната им еволюция те се отправят към различни астрални и космически нива. Астралът също е част от Космоса, така както и земният видим и реален свят е част от него. Но Астралът е сфера главно на духовни същества от земен тип. Тук никога не присъстват извънземни хорми на разум, освен когато е нужно да се предаде важно послание или за друга мисия.

В Астрала има същите паралелни светове, които са редом със Земята. И на Земята , и в Астрала има "врати на времето", през които посветените Духове и Учители могат да преминават в други светове и измерения. "Ключовете" за тези врати се поверяват на малцина.

Йерархията на Астрала е по-различна от вселенската. Астралът е измерение за премоделиране на енергията при определени условия /степен на енергийно излъчване, определена гама на светлинния спектър, честота на импулсите, определяни от отделната духовна енергетична същност и ред други физико-химични реакции/ при прехода на живата материя в нов вид, с нови качества и нови параметри.
В света на Астрала важат общите вселенски принципи и закони. Астралният свят и неговите нива са училище на земните души. Тук те получават възможност да видят своя бъдещ живот, да анализират стария, да получат знания и отново да се върнат в ново тяло за нов урок и нови опитности.

В нивата на Астрала се гради различният тип човек. Те са и степените за преминаване от раса в раса - като цвят и като ниво на разума от космическа гледна точка.

Нивата са групирани в сфери.

Те са 4 с по 7 поднива, а останалите 5 са над тях и като висши класове за преминалите 7-те в отделните сфери.

В Астрала има астрални учители - наставници на всички новодошли духовни същности. Те помагат при тяхната адаптация.

Онези, които в земния си живот са били ученици и служители на Тъмното начало и на Злото, след края на земния си път преминават през едно астрално ниво, където преживяват онова, което са причинили на другите приживе. То е извън останалите нива и е вид "чистилище". Тук енергийната субстанция трябва да се пречисти, да се приведе в хармоничен духовен заряд. Ако успее да синтезира положителни заряди и енергия сама - чрез разкаяние и осъзнаване на грешките си, тази духовна субстанция преминава в едно от първите нива на определената й сфера за опитности. Всеки Дух преминава последователно и през 4-те сфери - за да придобие различни опитности и сръчности, за да натрупа познание.

Земен човек получава правото на общуване с Космоса само ако е завършил астралното си училище и обучение с приличен заряд от знания.

Проявите на Черното начало в Астралния свят са също под формата на различни енергии и полета. В Астрала има отрязък /сектор/, както и във Вселената, за "черно училище" за черните духовни субстанции /отрицателни енергийни субстанции/, или това е мястото, което земните религии определят като "ад". В земните религиозни книги краските са сгъстени и са обрисувани за примитивното земно съзнание.

В тези астрални полета на отрицателните енергийни духове се обучава отрицателният духовен потенциал, който служи на черния разум, готви се за нова духовна битка в новите прераждания.

Не случайно при смъртта си земните хора виждат различни "посрещачи" - едни изпитват ужас, други си отиват с усмивка. Хората виждат различното "лице" на смъртта - за едни череп с коса с черна качулка, за други - светлина и същества, пълни с любов и нежност.

Религията е много по-близо да истината за Астрала, отколкото до познанията за Космоса.

Около всяко космическо тяло, включително и около Земята, има зона, подобна на Астрала - преход към Космоса и неговия свят. Това може да се приме като сито на духовните същности, устремени нагоре.

В Астрала се моделират кармите и съдбите на онези, които все още не са дорасли да преминат в космическиа свят и в космическото училище. Там съдбата и кармата вече е зависима от ред други характеристики на разума и духа.

Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!