Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Добро и Зло - как произлязоха двете начала?

Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Добро и Зло - как произлязоха двете начала?
от delfin » 15 Окт 2010, 12:26

Дуализмът, плюс и минус като заряди, са съществували в зародиша на онзи могъщ СВРЪХРАЗУМЕН ЕНЕРГИЙНО-МИСЛОВЕН ИМПУЛС НА СЪЗДАТЕЛЯ - ТВОРЕЦ на Вселената, и нейните структури и обитатели. Може би Творецът съзнателно е кодирал това раздвоение, за да гарантира развитието на творенията си от материален, енергиен, плазмен, полеви и друг тип.

В най-близките до началото на Творческия акт структури градивните съзидателни импулси и породените от тях форми са били в относително равновесие между заряди със знаци плюс и минус. Със саморазвитието на Вселената, на отделните галактики и звездни системи, започва разслоението на градивните енергийни потоци, които в определен момент се обособяват на ПОЛОЖИТЕЛНИ и ОТРИЦАТЕЛНИ енергийни единици. Това е предпоставка за вечно противоборство с цел РАВНОВЕСИЕ И ХАРМОНИЯ, А ТО СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА СЪТВОРЕНИЕТО.

"АНТИСВЯТ" във Вселената е общото название на ПРОСТРАНСТВАТА СЪС СТРУПВАНИЯ НА ОТРИЦАТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ЗАРЯДИ. В огромни количества и пространства мощното струпване на негативна енергия засмуква късове пространство и енергийни образувания, както и материални обекти, с което до известна степен се изразходва натрупаната отрицателна мощ.

"Черните дупки" и накои пулсари са подобна проява на Антисвета - ОТРИЦАТЕЛНИЯ СПЕКТЪР в Космоса. Движещото разумно начало на т.нар. ЧЕРНА ЧАСТ от Вселената е с ниво на разума до VІІ степен. Създателят го лишава от ВЕЧНОСТТА във всички разновидности на подразумните нива. Енергийни и материални форми с ниво на разума VІІ степен от Света на Мрака и Отрицанието при енергийна атака се преобразуват в "единици в равновесие", т.е., стабилни структури и неутрални разумни формации. Оцелелите отрицателни заряди и структури се групират в нови мощни импулси от енергиен, полеви или материален тип и вид.

Висшето разумно начало в този отрязък на Вселената може да се приеме за Черния творец на Антивселената - част от необятния Космос. Неговите творения след обособяването му при Сътворението са подвластни само на него. Те са "постижения" на Черния творец.

Помощна висша формация в този отрязък е т.нар. Съвет на Черната армада, в която влизат представители на различни разумни форми от отрязъците, галактиките и съзвездията, но разумът на съществата не е по-висок от ІV степен.

Следващата формация е т.нар. Черно братство. То действа чрез свои представители в отделни галактики, съзвездия, планети от Света на Антиматерията, от паралелни светове. Тук са и т.нар. Черни Учители.

Енергийната формация на Света на Мрака е Черната армада, водена от т.нар. Черен принц и неговия Съвет.

Този свят на отрицанието, деструкцията, хаоса и тъмнината не е по-мощен от Света на Светлината и в крайна сметка е подчинен на общия Творец-Създател. Защото Антисветът е произлязъл от същия този свръхразумен мощен импулс. Разделението и развитието на двата типа заряди и разума идва след това.

Черната армада също има свои информационни депа, в които съхранява познание, умения, информация за видовете разум от покрайнините на Вселената, които са по-склонни да бъдат "изкушавани" и манипулирани, понеже излъчват доста силна негативна енергия. Негативните вибрации са жизнено важни за Черния тип разум - както от планетата Земя, така и от други планети. Ето защо не бива да се мисли негативно, да се излъчват злоба, ярост, омраза, страх, емоции, които автоматично се всмукват и усилват мощта на негативните структури във Вселената.

Обратно, по-мощните положителни заряди могат да неутрализират и да премоделират негативните заряди и да възстановят до известна степен равновесието и хармонията - на дадена планета, в определена система, галактика и по-голям пространствено-времеви отрязък.


Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
СВЕТЪТ НА ОТРИЦАНИЕТО, МРАКА И ЗЛОТОДвете основни начала, движещи развитието на материята и Духа, на енергиите, плазмата, полетата, вълните и другите образувания във вселената са заложени в самия процес на Сътворението на видимото и невидимото и разума от Създателя - творец. ДУАЛИЗМЪТ е съзнателният избор на Свръхразума - творец на живата и неживата природа във всичките им разновидности и форми.

За да има стабилни духовни и материални структури във Вселената, при първоначалния съзидателен тласък Творецът - свръхразум, формира веднага помощни висши разумни формации от духовен и материален тип, съставени от равен брой положителни и отрицателни разумни енергийни заряди и импулси. След това процесът следва своята логика до онзи момент, в който Създателят усеща, че пред ОТРИЦАТЕЛНИЯ СВЯТ трябва да се сложи ограничител, защото рискът за бързо всмукване на другите породени структури и светове от мощния отрицателен поток става огромен и застрашително реален.

ЧЕРНИЯТ РАЗУМ е антипод на Висшия вселенски разум. Най-висшето му еволюционно ниво е VІІ степен, но НЕ Е ВЕЧЕН, тук е сложил СВОЯТА БАРИЕРА СЪЗДАТЕЛЯТ. След като Черният разум е ограничен в определени параметри на пространството и времето във Вселената, Светът на отрицанието и мрака започва автономното си развитие. Черниат разум е енергия с отрицателен заряд и тъмен сектор на лъчение, без шанса да постигне вечност и безсмъртие. Не му е дадена и способността за материализация на висше ниво. Ето защо този свят и неговите обитатели започват своята съпротива срещу решението на Създателя, за да получат достъп до тайните за вечност, материализация и дематериализация на ниво VІІ степен, защото тези способности биха гарантирали мощ и власт на Черния разум и неговите творения.

Синът на мрака и Черния разум, неговото Черно братство и Черната армада като негова енергийна формация имат висши знания и умения, но не са безсмъртни. Посветените и Учителите от висшите космически йерархични нива лесно разпознават обитателите на Мрака по тъмния спектър на излъчване, по черния цвят, който е предпочитан за облекло и космически костюми, както и по излъчваните енергийни импулси, които са много мощни, но с отрицателен заряд. Сред по-младите вселенски жители "тъмните" обитатели на Космоса подбуждат негативни емоции, стремят се да се създава хаос и деструкция. По-неразвитите духовни субстанции, поставени в по-трудни условия на съществуване, чрез срещите си с представители на Мрака учат уроците си и трупат опит.

Влиянието на Мрака може да се неутрализира с излъчването на ЛЮБОВ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ, с генерирането на бяла светеща енергийна струя, както и с визуализация на плюс, който в религията е означен с кръстен знак. Той неутрализира негативните енергии и вибрации, НЕ СЛУЧАЙНО религиозните канони изискват ТРОЕН КРЪСТЕН ЗНАК!

Светът на Мрака също има своите познания, тайни оръжия, учители и... последователи из Вселената. Най-често под негов контрол попадат цивилизации, в които нивото на разума не е еволюирало да ІІІ степен, по космическите критерии за генериране на опитност и познание. Цивилизациите, достигнали ниво на разум над ІІІ степен, могат да неутрализират енергийните атаки на Черната армада. При конфликтни ситуации между тях има нещо като междузвездни войни.

В света на Черния разум най-високото ниво на разума е в Черното братство - ІV степен. Само Черния разум - водач, е с умения и познание на ниво VІІ степен и с импулси, носещи мощта на Създателя.

Създателят ва Вселената няколко пъти е давал шанс на Черния разум, който е също негово творение, да се опита да върши неща, полезни за Вселената и за създадения от него Антисвят и Антиразум. Вероятно мощният енергиен заряд с отрицателен знак по някакъв начин модифицира състава на първородната смес и й придава определени качества. Поради това протичат процеси и реакции, които имат своята логика и принципи на реагиране.

Създателят може да посещава Света и отрязъка от Вселената под влияние на Черния разум.пПрави го, когато информацията му очертава катаклизъм от вселенски мащаб, конфликти между цивилизации или груба намеса над някой тип разум, който не е дал повод за агресия. Създателят се намесва и ако Черния разум атакува тайните на Сътворението, механизма на вечността и порядъка във Вселената, принципине за движение на вселенските структури и др.

Ако Черният разум не е агресивен, Създателят оставя сътворените тела и форми на живот на физическите и природните закони на отделната звезда, галактика, система. Те са такива, че чрез противоборството дават развитието и напредъка, а натрупаната положителна енергия винаги неутрализира отрицателните заряди. И цикълът на следващия еволюционен кръг започва отначало, но на по-висок етап.

Ако отрицателните заряди погълнат положителните, това означава, че нивото на разума все още е ниско и трябва по естествен път да се синтезира градивна енергия.

Този механизъм е валиден както за отделното същество, така и за всяка нация, планета, система, галактика, метагалактика.

Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!


Неактивен Странник

 • Потребител неЧовек
 • *
  • Публикации: 585
 • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
ХАОСЪТ - ДРУГОТО ЛИЦЕ НА КОСМОСАВ Космическите книги на тайните се споменава за далечното Праначало и Прасъстояние на мирозданието, когато е доминирал хаосът, преди Създателят да го влее във форма и да го трансформира в съзидателната сила на Нещото, което е породило Вселената.

реди Сътворението на Вселената и световете творческите еманации на извечното начало са съществували като хаос и чрез него.

Пулсирали се могъщи потоци. Ставали са произволни реакции. Обединявали са се атоми, молекули и вещества. Анихилирала се е материя и е преминавала в друго състояние.

Хаосът е бил "бульонът" на Сътворението, който Творецът е концентрирал и охормил в Космическото яйце на живота.

В големи пространства на по-млади отрязъци от Вселената хаосът все още е този, който прорязва мрака с експлозии на нови и свръхнови звезди. Потякога неовладяната му енергия засмуква огромни енергийни и материални маси и късове пространство, които потъват в черните дупки на антиматерията.

Хаосът е едно от първите творения на Създателя, а по-късно е сред разбунтувалите се, на които било обещано да бъдат освободени от опеката на Създателя и от неговите ограничения във времето и пространството.

Космическите недоволници, които поради това, че не виждали Създателя и не общували пряко с Него, смятали, че той е вселенски мит, много пъти се съюзявали с рожбите на хаоса, за да ги използват в своите планове. Защото хаосът се нуждае от енергия, за да бълва енергия, а така изчерпва и поглъща всичко, което е наблизо. Поглъщайки пространство и материя, той се придвижва и засмуква нова енергия от звезди, системи и галактики.

И тогава, според Космическите книги на тайните, се намесил Създателят, който превърнал своето творение Хаос и рожбите му в нещо относително статично. Поставил ограничения, които заключил, а ключовете прибрал, за да може породеното без намесата на хаоса да прояви и заложеното в него.

Хаосът е градивен до определен момент, но като всяка стихия е и разрушителен. И някога Този, който е породил Вселената, го е "хванал" и насочил, за да използва енергията му за съзидание чрез разширяване на сътвореното във форма.

В привидния хаос винаги има скрит ред и смисъл. Тази първична стихия, ако премине определена критична точка, става по-скоро разрушителна, защото енергията изтича, ако не се трансформира за градене. Енергията във Вселената не се губи, защото хаосът и има своя логика. Той е първичната лаборатория на съзиданието. Вероятно Създателят-Творец дълго е анализирал този "перпетуум мобиле" на живот и смърт, на цяло и части, на вещества и частици, на материализация и дематериализация, преди да сътвори живота и разума, като даде тласък и насока на градивната енергия, но остави еволюцията на съзиданието на овладения хаос.

Дори зараждането на човешкия живот е минимодел за трансформацията на енергията на хаоса. Новият живот се заражда от наглед хаотично, но кодирано движение на противоположните полови клетки. И когато хаосът се превърне в нещо единно, споено, относително стабилно цяло, избухва новата звезда на живота.

В по-късен период от развитието на Вселената, във вече породеното и установеното като относително стабилна система тяло, същество, планета, съзвездие, галактика, хаосът е по-скоро проява на ретроградното, когато възниква в неподходящото време и на неподходящото място. Затова той често се отъждествява със Силите на мрака, когато е насочен срещу еволюцията, а не в нейна подкрепа.

Хаосът е море от енергия, но неопитният капитан по-скоро ще бъде принуден да напусне разнебитения кораб, отколкото да успее да обуздае и насочи енергията му като гориво и попътен вятър.

Ако се твърди, че хаосът е опасен за човешкото общество, за всяка система, за Вселената, то е, защото той е мощен вихър, който е непредсказуем и неуправляем. Хаосът се подчинява само на Онзи, който е над Него, знае механизмите му и как да го укроти и "спре".

Когато равновесието на овладения хаос се наруши, стихията поглъща сътвореното, трансформира го, поражда нови състояния, но и техният живот е миг, защото в света на хаоса нещата са пластични, във вечно движение и трансформация. С придобитата форма хаосът на извечните енергии и първичната смес е етап от еволюцията в Космоса. Създателят е кодирал точки на равновесие за всяка енергия, форма, материал, тяло, планета, съзвездие.

Те държат юздите на хаоса и позволяват на формата и съдържанието да преминат определени периоди на организирано състояние и съществуване, за да еволюират. Тъмните сили търсят тези ключове на равновесието, които отприщват енергиите и връщат нещата в първичния хаос.

Допустимо ли е да бъдат оставени Силите на мрака да превърнат Земята в аморфна маса от гънещи се планини, изригващи и гаснещи вулкани, бушуващи води, мощни вихрови потоци и вибрации, които могат да взривят планетата и да я върнат в състояниета на облаци прах, газове, късове първична материя, скитащи молекули на живота и разума?

Представете си какво би се случило със Слънцето, Луната, съседните близки и по-далечни планети, ако равновесието на небесните механизми бъде нарушено и променено?

Хаосът е дете на Създателя с буен нрав, особен темперамент и колосална енергия. Когато тези качества са насочени за градене, резултатите са породен живот и разум. Когато детето е при неподходящ учител или сред лоша среда, то може да причини разрушения и ентропия.

Човечеството все още не е усвоило изкуството на равновесието. По-голямата част от времето на човешките цивилизации преминава в овладяване на хаоса и възвръщане на стабилността.


Затова в древните легенди и мъдрите книги се говори за небесните механизми на равновесието на Вселената, световете и планетите в нея, охранявани от Твореца. Този принцип е валиден и за човешкия организъм и равновесието на енергиите в него.

Хаосът е морето на първичната смес, от която Създателят и помощниците му по-късно моделират формите в равновесие, за да им дадат шанса да бъдат и да се възпроизведат по законите на еволюцията и кръговрата на енергиите, следвайки своята логика и тази на общото, от което са част. Хаосът не обича формата, нито статичното състояние на нещата, а без относителния покой не може да се разбере движението.

Безформието на хаоса не позволява на материята да се прояви и я лишава от собствения й избор и логиката на развитието й.

Затова хаосът е заключен, а Създателят пази ключовете към стихията. Силите на мрака искат да използват стихията на хаоса, за да унищожат сътвореното. Ако не овладеят стихията, и те ще станат нейна жертва. Това е мъдрата забрана на Създателя ни - неподготвените и недобронамерените да не си играят с хаоса - в атомното ядро, на политическата сцена, на икономическите борси, в екологията и в Космоса.

Парадоксално е, но хаосът може да бъде наречен вечният двигател на еволюцията. Неорганизираното и хаотичното движение на първичната смес е нещото, което е стимулирало Създателя да го облече във форма и да накара енергията да гради вместо да се пилее чрез вечно разрушение и вечно сътворение на мигновени състояния, смеси, енергии, вещества, които са нестабилни и умират в мига, в който се пораждат.

Древна тайна на познанието гласи "Каквото е горе, това е и долу". По принципа на съответствието хаосът е едно от латентните състояния на всяко породено тяло, същество, планета, общество, съзвездие или галактика.

Затова в мъдрите книги се дават съвети на човека за спокоен и уравновесен дух, за добронамереност и любов. Яростта, омразата, гневът, ревността, завистта са проявите на хаоса на психическо ниво, когато нервната система и емоциите излизат от равновесието и нормалните параметри.

Хаосът може да бъде и инфекцията или вирусът, които нарушават енергийния баланс, извеждат организма извън нормалните параметри и пораждат болестта чрез изтичане на енергия или неправилното й функциониране. Да не говорим за състоянието, което всеки е изпитвал и е квалифицирал като "в главата ми цари хаос".

Той пренасочва енергийните потоци, променя посоката на движението и интензивността им. Енергийните запаси се пилеят, тялото, човекът, обществото, системата губят равновесие, сила и са податливи на разрушението, изчерпването и унищожението, ако не се възстанови балансът.

Още по-важно е да не се допуска хаос на глобално ниво - човешка цивилизация, планета, звезда, галактика. По принципа на скачените съдове енергията и вибрациите се наслагват и ефектът от хаоса на една планета рефлектира върху останалите планети в системата.

Може да се твърди, че хаосът е заразителен и сигналите и вибрациите му се разпространяват индиректно по силата на закона за резонанса. Това явление важи с пълна сила и за положителните вибрации на енергията на мисълта, думите и действията.

Понякога Силите на мрака опитват да освободят големия първичен хаос, като пуснат на свобода малкия хаос - в човешките същества и в природните стихии. Генерираната негативна енергия все още не е достатъчна, за да разбие "оковите" на първичния Хаос и да го пусне от затвора, между чиито ограничения бушува.

Затова Силите на мрака търсят начини да се генерира мощна негативна енергия. С част от нея искат да съживят митичния изначален хаос. И тогава Вселената може да бъде погълната и унищожена , ако Създателят не се намеси и не овладее творението си.

Ако всеки човек е част от Създателя, негов духовен дълг е да не пуска на свобода малкия хаос в мислите и поведението си, защото така може да се наклонят Везните и да се промени вселенското равновесие, което е щит срещу хаоса.


Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!