Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Ниво "М"

Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?

 НИВО "М"

- В някои среди споменават, че черпят информация от ниво "М". Какво се крие зад това?

- Приеми, че е банка с пространствено-времева информация за различни светове и измерения.

- Акашовите записи?

- Не. Те са най-достъпното и най-пресятото ниво. А ниво "М" условно може да се приме за "върха на айсберга".

- Какво се пази в тази банка за информация?

- Съдбите на отделните единици са част от енергията време, частици, които я оформят и носят. Ниво "М" е далеч от Галактиката, която наричате "млечен път". Там, където то се намира, пространството има особени свойства. Всичко съхранено може да оживее такова, каквото е било, е и ще бъде. Съвършена холограма. Тук се пази информация за световете във Вселената.

- За всички ли жители на Земята и на други планети може да се черпи информация от това ниво?

- Само за тези със стойност за еволюцията на даден тип разум. В Акашовите записи фигурират всички биологични и небиологични индивидуалности, излъчили своя енергия и съществували някога на отределено тяло.

- Как се съхранява такова огромно количество информация и как се разчита от тези, които имат достъп до небесните досиета?

- Във вид на кристали с огромна памет, но като обем те са с микроскопични размери. Представи си чиповете, които използват в земната техника, но с по-голяма памет. Когато трябва да се разчете нечия съдба (тя е в определена класификация), кристалът, в който е кодирана, се поставя в декодатора и информационните импулси се трансформират в картина, звук, слово, поле - според сетивата на този, който иска сведения. Миналото на индивида е само огледало, в което трябва да се поглежда, за да види къде е, как изглежда, т.е. дали не повтаря стари грешки.

- Колко може да се разчете от живота и съдбата на отделния индивид или същество?

- Зависи от нивото и намеренията на този, който иска и търси информацията, колко ще му бъде разрешено да научи.

Има селективност. Питащият трябва добре да формулира пространствено-времевите параметри, за да е по-лесно търсенето на исканата информация.

- Кой определя степента на селективност и достъп до исканата или търсената информация? Не е ли това своеобразна цензура?

- Самият питащ, който преди да поиска информация от ниво "М", се представя със своите координати, код, име... Неговите данни мигновено се анализират и класифицират от т.нар. пазител на информацията, който пределя границите на допустимата намеса в едно досие.

- Значи и в Космоса си имаме досие... А кой е създател на тази система за събиране на информация?

- Една от най-древните космически цивилизации. По събраното и съхраненото може да се възстанови определен тип разум, а и запазеното е история на еволюцията на разума и съществата.

- В какво е смисълът на съвършенството? Не е ли скучно да си съвършен? Според мен тогава започва регресът, защото какво му остава на съвършения?

- Преход към нови опитности в друго поле и форма, живот на по-неразвити в еволюционно отношение светове... Процесът към съвършенството е безкраен. Винаги ще има необходимост от подкрепата на по-развитите и съвършените за по-младите и незнаещи събратя по разум. Във Вселената има огромни територии, в които животът като разумна проява още не е възникнал. Помисли колко поле за изява има за онези, които са постигнали много и са в състояние да подпомогнат тези, които още не са родени...

Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!