Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Разказ за тъмната страна на сътворението и магията

Неактивен Странник

  • Потребител неЧовек
  • *
    • Публикации: 585
  • Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Разказ за тъмната страна на сътворението и магията


Някога, което било толкова отдавна, че Времето не може да го измери, съществувало Нищото. Негова единствена характеристика била Безкрайността. Нищото нямало маса, форма и други подобни. В Нищото царял Абсолютен Мрак, защото в него светлината все още не била родена - нямало нито една Вселена, създаваща се в ярка експлозия и творяща в последствие звезди, които да поддържат и разпръскват светлината.

Първото, което става е, че този Мрак придобива плътност, маса и форма. И после Мракът придобива Първопознанието чрез себе си. Така се ражда Всемирът, а с него и Времето, и всички други Закони, които в последствие довели до раждането на Вселените, които изпълват част от Всемира.

Мракът, това е Първоосновата и Изначалната Същност на Черния Творец и ние го виждаме всеки път щом се огледаме - било нощем като черното небе, между което блещукат звездите, било като жестоката красота на Сътвореното. Всичко, което виждаме е Негово Проявление, а също и невидимото.

Самият Черен Творец е Мрак-Сянка. Всеки човек е наполовина в своята сянка, наполовина в светлина. Това са и двете същности, които имат обикновените хора - в този случай нито една от тези същности не надделява над другата. Нашите сенки са прозрачни и безплътни. Те пропускат светлина през себе си. Но Черният Творец представлява плътна Сянка. Той не пропуска светлина през себе си. Той я поглъща и излъчва Мрак.

Сътворявайки светлината, а чрез нея и цветовете, Черният Творец създава Живота. Обаче светлината се оказва слаба и не успява да направи Живота, основан на нея Вечен. Така се поражда (създава) Смъртта, която да покосява създанията на светлината. Като хора ние живеем благодарение на идващата от Слънцето светлина. Без светлинната енергия на Слънцето ние бихме умряли много бързо, но дори и с нея, ние се раждаме, за да умрем.
Още от най-древни времена определени хора, наричани с най-различни имена - магове, алхимици, ясновидци, шамани, мъдреци, пророци, учители и дори понякога богове - се опитват да разрешат загадките, които Сътвореното от Черния Творец съдържа в себе си. Всички те изследват различни аспекти от едно и също нещо - Силата.

Някои от тях решават да последват Пътя на светлината. Съзнавайки, че светлината е в основата на тяхното съществуване, те се опитват да трансформират себе си в светещи същества. Те стават сияйни, защото овладяват всички аспекти на светлината, която ги обезпечава енергийно.

Други от тях решават да последват не предоставената от Черния Творец възможност за развитие посредством Пътя на светлината, а решават да последват чрез собствен Път самият Творец. Техен е Пътят на Мрака. Те съзнават, че именно Мракът е в основата на Сътворението, защото няма източник и е вечен, докато светлината е с източник и е смъртна, както и всичко, свързано с нея. Те съзнават и трагичната си зависимост от светлината и стремейки се да достигнат Черния Творец, но зависейки от светлината, те поглъщат светлина, за да излъчват Мрак.

Едната същност на човека е Сиянието, а другата е Сянката. Всеки може да избере в коя от двете да се въплъти, следвайки своя Път.

Тъмната страна на магията е Път към безгранично усъвършенстване, в който нищо не е забранено и в който няма абсолютно никакви правила и стъпки за следване. Силата е Времето, Пространството, Веществото, Съществуването и Смъртта.

В уменията често се включват още:

- медитация към изначалната същност на Мрака;

- пълна координация в измеренията на Силата;

- кристална яснота и чистота в съзнанието;

- присъединяване към Сянката;

- неограничено съзнание;

Неограниченото съзнание е умение, което обобщава и съдържа в себе си всичко останало. То е специфично състояние на ума и начин да се набави това, което е необходимо за дадения случай от нещата, които са под ръка, за което се използва светкавична мисъл, но и чисто съзнание и начин, неограничен от съмненията. Това значи способност да се направи нещо, което никога преди не е правено, никога не е тренирано, подготвяно за случая, в който се попада. Да се направи това, което трябва да се направи. Това е техника, която може да се превърне в смъртоносно оръжие при нужда. За да се постигне обаче, е необходимо не само време и желание, но и знанието от теорията до практиката.


tanariil

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите в темата са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи
Ако не ние -кой?Ако не сега -кога?
Бъди промяната която искаш да видиш в този свят!