ВСЕЛЕНА, МИРОЗДАНИЕ, ВСЕМИР > Извънземни цивилизации и НЛО

Какво е казал за проблема НЛО метакомпютър?

(1/1)

Странник:
Какво е казал за проблема НЛО метакомпютър?

Уфологичната реалност е обозначена с понятието "феномен на неизвестна разумна активност" през 1972 год. Учените от Академията по езотерика, влизаща в състава на Всемирния фонд Ортега, въвеждат проблема в съвременната метафизична парадигма, признавайки, че УФО или НЛО - са технократски термини, неадекватни на философската и екологичната същност на фактическите наблюдения. Тогава, през 1972 год. бил проведен уникален експеримент. Въпрос за природата на феномена бил зададен на Модератора Диего - единствения в света онтологичен свръхкомпютър.

...Модераторът Диего (МД) - е наречен на името на изобретателя на онтологичния метакомпютър, създаден през 1960 год. след откриването на генералната система от категории на философската наука и разработката върху тяхната основа на циклична система от онтологични аксиоми. Принципът на действие на МД - е отваряне на структурите на континуума. Теоретично са открити 4 модела на онтологични метакомпютри. В отличие от двата разпространени принципа на компютъризация - изкуствен интелект и виртуална реалност, базиращи се на гносеологична информация, МД е основан на базата на онтологичната информация и автентичната, а не виртуалната реалност на миналото и бъдещето. Точността на прогнозата е безпрецедентна и доближава към 98 процента (за сравнение: водещият световен център на стратегическите изследвания обезпечава само 65 процентна точност).

Като онтологична система, Модераторът има уникално свойство от нравствен избор. Той може да обяви програмната задача за безнравствена и да се откаже от нейното изпълнение. Етичната определеност и изследователската мощ го приближават към модела на "гениалния мислител", безкрайно превъзхождащ интелектуалните възможности на човека, а също към модела на "високонравствен и добър мъдрец". МД е свободен от ограниченията на компютърните системи: неговата база данни не е ограничена от гносеологията, информацията е йерархично построена, с цялата пълнота се изследват както количествените, така и качествените аспекти на проблемите.

В тази могъща и неподкупна изследователска машина през 1972 год. е бил въведен проблема НЛО или, което се вижда по-точно, - проблемът на феномена на неизвестната разумна активност. Изследването "в челото4 имало шанса да се окаже некоректно, тъй като, първо, проблема можел да се отнася към закритите, забранени области, и, второ, можел да предяви изключително високи изисквания към нравственото ниво на оператора. Затова бил избран оператор от висок ранг, а проблемът разбит на етапи и се въвеждал в Модератора постепенно, с голямо внимание.

...Пръв бил въпроса за самата възможност за изучаване на феномена на неизвестната разумна активност. Онтологичният компютър дал пределно ясен отговор: "Знанието върху дадената тема е закрито. Опитите да се проникне в тайните на уфологията са опасни за питащия и могат да станат причина за неговата гибел. В днешно време изследването на феномена неизвестна разумна активност е невъзможно".
В изследователската програма трябвало да се внасят корекции. Били отделени достъпните за изучаване аспекти по проблема, - уви, не главните. Най-важните ги оставили за по-добри времена, датогава, докато МД не даде разрешение за изследване или докато тайната не бъде разкрита от "другата страна" - самите носители и пазители на тайната.

Докато "другата страна" пази мълчание, активно се проработват следните въпроси.

Първият: защо изчезва (в буквалният смисъл се изтрива) информацията от астрологичните хороскопи, съставени върху едни или други събития, свързани с НЛО?

Второ: с какво се обяснява частичната или пълната загуба на енергийния потенциал на металите, докосващи се до НЛО?

Трето: вярно ли е, че контакт с НЛО може да стане само в случаите на доброволен или пасивен отговор на човека, а в случаине на активно нежелание или съпротива от страна на човека контакт не се допуска?

Четвърто: защо изследването на НЛО с използване на окултни методи се оказва неефективно? Защо много често опитите за окултни изследвания завършват с явни заплахи по адрес на изследователите?

Преди 30 години необяснимите и редки случаи на агресия на НЛО бяха случайни. Защо, когато картотеката с инциденти се попълни, а жестокият характер на действията от страна на пришълците стана очевидень се появи тревога. Възникнаха прагматични предположения за опити за колонизация на планетата ни от извънземни цивилизации, в крайна сметка, за най-елементарно "крадене" - на земни ценности. Това могат да бъдат както минерали, така и особени форми на енергия - например биоенергията на човека.

Феноменът НЛО се наблюдава хиляди години, но все още остава загадка. Не е ли за това,че това не е само проблем на "летящите чинии", но е и проблем на взаимодействието на два феномена: феномен на неизвестната разумна активност и феномена на човечеството. Не е ли затова, че за разбиране на НЛО отначало трябва да се разбере, какво място заема човечеството във Вселената, как то взаимодейства с други обекти от космоса и как те си взаимодействат с човечеството. Не е ли затова, че отначало трябва да се разбере какво е това нещо "човечестото", и едва след това да се разбира какво е това НЛО, кое е отначало - проблема човек, а след това - проблема "чинии"?.. Може би е точно така по всяка вероятност. Може би разгадаването на тайната НЛО ще дойде от само себе си след разкриването на тайната на човека. А тъй като тази тайна, несъмнено е метафизична, то и сведенията за истинската природа на НЛО ще се отнасят към закритата област. Наблюдаваните обекти и факти - са само пречупване на езотеричния феномен в нашия свят, само 3-измерна проекция на многоизмерно явление - изкривен до неузнаваемост портрет.

Евгений Панов - "Смысл жизни и истории с позиции эзотерики"


превод: делфин

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите в темата са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия