ВСЕЛЕНА, МИРОЗДАНИЕ, ВСЕМИР > Извънземни цивилизации и НЛО

Невидимата планета

(1/1)

Странник:
Невидимата планета


НЕВИДИМАТА ПЛАНЕТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

В стари ръкописи, запазени в различни кътчета на Земята, върху глинени плочки от шумерската цивилизация и в египетски папируси се споменава, че сред небесните тела, видими от Земята, се движи и една "скрита", "черна" звезда, на която живеят могъщи божества, които следят живота на хората.

В други средновековни текстове се споменава за "тъмната Луна", която се движи около Земята. През ХІХ и ХХ век по-модерните телескопи и летателна изследователска техника събраха нови данни, интересни факти, върху които се градят хипотезите на водещи астрономи и астрофизици за присъствието на още едно тяло в Слънчевата система, чиято странна орбита е в близост до Земята.

Невидимата планета е тяло с изкуствен произход. Възрастта му е много по-древна от телата в Слънчевата система. Вероятно това е "базата" на онези, които са създали планетите в този отрязък от Космоса.

Когато човечеството открие тайните механизми за достъп до това тяло, ако успее правилно да "дешифрира" скоростта на въртене, орбитата й, гравитационните сили, които са различни от тези на Луната, учените ще успеят да подготвят и полет до планетата.

Но преди да предприемат това пъташествие към своето минало и бъдеще, хората трябва да намерят още липсващи звена и указания за решаване на "ребуса", свързан с пирамидите, Сфинкса и това, което може да открият на невидимата планета.

Тайните й са скрити под повърхността й. Достъпът до тях ще е непрекъснат тест с въпроси и много отговори, от които само един е верният. Той е и ключ за вратите към подземния свят на тъмната планета, на която някога е "роден" и човешкият разум. Това е "космически инкубатор", огромна лаборатория, в която материята се трансформира и дематериализира. Има "резервна смес" за моделиране на релефа на планетите от системата и отделните видове, живели на тях. Може да се приеме и като музей, в който е документирана появата на всяка планета, на живота и разума върху нея.

Тъмната планета умишлено е моделирана от специална черна сплав, която се слива с мрака и я прави невидима. Взети са предвид и механизмите за движение и отражение на звука, светлината, радиосигналите, с които общува най-близкото населено тяло - Земята. Черната планета е защитена и спрямо сетивата ни, постиженията на техниката и на обитателите от другите тела от системата.


Черната планета се върти обратно на Земята. Посещават я екипажи на някои разузнавателни и изследователски мисии на тези, които са я създали. Те периодично правят преглед на системата за функционирането й, защото това е звезда-станция, в която се събира и обработва информация от тази част на Космоса и телата в системата. Следят се техните орбити и скорост на въртене, осигурява се защита срещу поражения от далечни скитащи пришълци, които могат да се сблъскат с планетите или да паднат върху някоя от тях, като предизвикат катаклизми и бедствия.

Разумните обитатели на трите най-външни планети от Слънчевата система знаят за тъмната планета. Някогашните й създатели са били далновидни и мъдри. Тайните й могат да се разкрият, знанието и откритията, които се пазят там, ще станат достъпни само ако на Черната планета се съберат най-достойните представители на разума и от 9-те планети. "Входът" към подземията с тайните знания и света й е скрит пос съоръжение, което може да се отвори само ако едновременно се поставят и завъртят 9 "ключа".

На повърхността на всяка планета от нашата система е скрит ключът й към Черната планета. Всеки разум трябва да докаже, че е помъдрял, за да му се даде познание за бъдещето...

От 9-те тела в Слънчевата система само на 3 от планетите й пазителите на тайните знаят къде е скрит ключът към Черната планета, който трябва да се открие от техен обитател.

За ВЕНЕРА и МЕРКУРИЙ не се знае дали някой от нейните мъдри обитатели и посветени мъдреци не е пренесъл "ключа" на новата звезда, където са преселени жителите им.

За ЗЕМЯТА е известно, че посветените атланти и висши жреци от Египет са сменили първоначалното скривалище, но има насочващи указания. Все още върху очите на посветените има "пелена", която им пречи правилно да анализират познанието от миналото и знаците от настоящето. Когато проблемите около опазване на Земята от замърсяване, отрови и агресия станат опасни за оцеляването на живота и разума, предопределеното ще се случи. Духовната йерархия в Хималаите знае времето, в което един земен човек ще открие "ключа" към познанието на невидимата планета.

На всяка планета братствата на пазителите на тайните на звездата и на Всемира знаят времето, когато избраният от събратята им ще открие ключа.

Когато и 9-те ключа на отделните планети са намерени, между тези същества ще се установи мисловен и визуален контакт. Ще се събудят "кодирани" спомени-указания за мисията им на невидимата планета.

Това ще стане в по-далечното бъдеще на Земята, но се гарантира оцеляването на живота и разума, както и нов звезден дом за човечеството, когато Слънцето изчерпи енергията си.

Невидимата плането е "Ноев ковчег" за разума и живота от Слънчевата система. Когато деветимата успеят да отключат Вратите, ще открият, че освен всичко друго, това е и огромен звездолет.

В него са съхранени "резервни" видове и разумни същества, обитавали през времето 9-те тела. Там са и земните "Адам и Ева", които, ако се наложи, могат отново да възродят човешкато раса, но на друга звезда, която трябва да е близка до условията на Земята.

Човечеството е на път да навлезе в Епохата на духа. В годините напред човекът ще се научи да улява информация от заобикалящия го свят и от Космоса с нови, духовни сетива. И някога, когато дойде времето, един земен човек ще долови и тайната, която ще открие пътя на Земята към невидимата планета, люлката на нашето минало и бъдеще.


Нина Ничева

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите в темата са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия