ВСЕЛЕНА, МИРОЗДАНИЕ, ВСЕМИР > Извънземни цивилизации и НЛО

Контакти с Космоса

(1/1)

Странник:
"- Кога ще дойдеш на Земята? (запитване към същество, представящо се с името на Исус)

- Скоро. Най-вероятната дата, според настоящите вибрации, създадени от хората на Земята е 2012 г. Но има и 30 % вероятност за малка промяна. Всичко зависи от Вашето желание и готовност за срещата.

- Какво ще стане тогава?

- Едно от нещата е, че "Аз"(?) ще дойда заедно с всички учители,които вие знаете (Буда, Мохамед, Бабаджи, Кетцалкоатл, Иван Рилски...) и не знаете.Светът няма да бъде такъв, какъвто го познавате. Едно правителство. Няма граници. Никаква или една религия. Омразата няма да съществува. Само Любов.

Няма да има следващи генерации. Вие ще бъдете в различно измерение.

- Има ли във Вселената други цивилизации?

- Хиляди.

- Кой е отговорен за техните дущи?

-Аз.

- Ти си за цялата Вселена?

- Да. ... Господ е моят баща. Той е създателят на всичко, което знаете и не знаете. Вие може да го видите като скала, планите, дърво или гора, капка или или море, той може да се прояви пред вас като човек, той е всичко и всички нас заедно.
...
Всичко съществува на същото място и в същия момент. Само трябва да се промени вибрацията и ти може да бъдеш навсякъде.
...
Адът не съществува. Но вашата планета сега прилича на "Ад". Вашата планета е специално място във Всената. Есперимента, който ине наблюдаваме, е уникален. Там живеят различни раси, има различни вярвания, огромен антагонизъм и поляризация. Вие създавате вашият собствен "Ад" на Земята. Но същевременно планетата има силна духовна енергия. Когато тази сила и енергиясе канализира в една посока, тогава планетата ви ще бъде вашият "Рай".


...

- Кармата е самоналожена. И когато разбереш, че си свободен да избираш което и да било, който ти би искал да бъдеш във всеки даден момент, тогава кармата е неутрализирана.... Пълно поемане на отговорността и бъдейки твоето цялостно Аз. Живеенето в момента ще свърши работата.
...
Приемането на цялостната отговорностза това, кой си ти, ще те срещне с всички тезиопределения и това ще ти даде възможност да ги трансформираш в нещо, отговарящо точно за твойта истина. ... Аз не казвам, че това ще ставе изведнъж, внезапно за всеки. Може да не бъде. Но, все пак това е процеса.
...
Всяко вярване, убеждение ще изглежда единственото убеждение, което имаш, докато ти решиш да вярваш в нещо различно. Тогава това ще бъде единственото убеждение, което изглежда да е истинско, докато ти отново не избереш да вярваш в нещо различно. Свържи се с дефинициите, на които си научен, открий тези, които ти вършат работа. Открий онези, които - не. Промени онези, които не ти вършат работа. Когато направиш това, ти ще бъдеш в процеса на поемане на цялостна отговорност.
...
Припомням ти, че ти създаваш своята реалност, защото ти привличаш това, кието вярваш, че е най-вероятната реалност, която можеш да изпиташ. Всичко това е базирано на твоятадефиниция за това, какво заслужаваш, за това, на което си способен, за едно или друго.

...

- Свързването с твоята дефиниция относно това, кой си ти и какво е реалността, която си избрал ще ти помогне да станеш по-отговорен. Ставайки по-отговорен, ще ти позволи да живееш в настоящето, а живеейки в настоящето,... ще сложи всичко на място. Тогава ще откриеш, че цикълът на кармата е разчупен в секундата, когато ти разбереш, че просто е въпрос на твой избор, да бъдеш себе си. ... И това е единственото нещо, което крайният резултат на кармичния цикъл ти помага да разбереш - това е, че ти си свободно същество.

...

От "Ти" на Павел Дойчев

Минало, настояще и бъдеще са термини, възприето от човешкото съзнание за отграничаване на пространствено-времевия поток и ставането на събитията. Реално във Вселената нещата протичат в т-нар. СЕГА, в настоящето, което е пресечна точка на т.нар. минало и бъдеще за кратки мигове от протичане на енергията.

Контактите между съществата и духовните субстанции от двете планети (Марс и Земята) в т.нар. Слънчева система, които са "една след друга" или "една пред друга" (зависи от гледната точка на наблюдателя) датират още от т.нар. ЕПОХА НА СЪТВОРЕНИЕТО на телата.

Създаването на всяко ново планетарно тяло е било в зависимост с предишното и следващото - влияело и било повлиявано от трептенията на орбиталните кръгове, пропорции, размери, разположение, функции.

По своеобразен план и модел са били разпръснати и т.нар. жив и нежив материален, биологичен, енергиен, полеви, магнитен и вълнови тип.

Марс като планетарно тяло е предхождал създаването на Земята, защото "строежът" на т.нар. Слънчева система е започнал от най-външните планетарни тела, не от центъра към периферията. Парадоксално е, но е регистриран факт /Къде ли е пък регистриран, на други места се споменава за създаване отвътре навън, Забележката е моя, на Д.). Слънцето е най-младото творение в системата (?). Марс има свое място в еволюцията на планетата Земя. От Марс има доста "преселници" на Земята - през различните периоди и под различна форма. На Земята се съхранява част от марсианската древна култура и познание.

Земята е била убежище и земя за експерименти за жителите на по-древното тяло.

От своя страна Земята също е влияела, влияе и ще влияе върху историята на Марс. Може да се твърди, че марсианската "почва" ще приеме "семенцата" от земната култура и в следващия еволюционен кръг ще има симбиоза между двете планетарни култури и раси. От Червената планета за Земята са били изпращани наблюдатели, учители, пазители, мъдреци и воини. Земята е давала на Марс енергия, ресурси, идеи, подслон и природа, в която разумът на Марс е регенерирал и намирал формули за спасение и прогрес - за себе си и за братята си по разум от Земята, системата и галактиката.

На Марс има т.нар. Музей на Времето, в който присъства и историята за зараждането на планетата Земя и на живота и разума върху нея.

Земята генерира особен вид трептения, които зареждат с "горива" орбитата на Червената планета. Марс е претърпял като планетарно тяло известни негативни и деструктивни влияния поради грешки на неговите обитатели и сривове - катаклизми от естествен и изкуствен характер. Повечето от функциите на живот са пренесени под повърхността на планетата и на спътниците й.

Контактите в по-ново време, например на представителите на т.нар. "Трети райх" с извънземни същества са се осъществявали мнага дискретно и на територия извън Германия. Срещата с извънземен разум за пръв път става при експедиция на германски археолози в Непал. Подават рапорт за преживяното, но никой не му обръща внимание. Следва нов рапорт от Египет - 1935 г., а след него от Латинска Америка. Има данни за срещи между Хитлер и командир на кораб от неземна цивилизация. На срещата, осъществена в строга секретност, извъндемният хуманоиден екипаж демонстрира част от възможностите на техниката си. Обещават пълна подкрепа на Райха, ако им се предостави опитен човешки материал и площ за стартови площадки за излитане и кацане. Подсказват редица технологии и идеи за военната техника. Обучават Хитлер на известни умения - за определено време да владее много хора, т.е. психохипноза. Не случайно някои от речите му оказват магнетично въздействие на тълпата.

Във военните заводи на Райха от 1940 г. усилено работят върху летателно тяло, способно да изведе човек извън земното притегляне - прототип на космически кораби от рода на днешната совалка.

По същото време и руснаците осъществяват контакт с извънземни пришълци, които им обещават помощ и открития срещу запазване тайна на контактите, бази за излитане и кацане, суровини - хора и метали. Във Втората Световна война след 1942 г. се включват и извънземни сили от двете страни при т.нар. Курска магнитна аномалия, от която започва преломът в превес на руснаците. За да демонстрират възможностите на своята техника и способности, помощниците на Сталин "отключват" силата на тази особена зона, която може да се владее. Започва конкуренция между извънземните за надмощие над земните световни държавни лидери.

Първите опити с най-елементарния тип ракети ("Фау", "Катюша") и двете суперсили правят с помощта на извънземни съветници. Успоредно с военната техника се работи над летателни апарати. Първите опити за германците са през 1943 г. Кораб обикаля Земята и се приземява. Руснаците извършват полет почти по същото време. Някои липси на материали при конструкциите взимат жертви и от двете страни.

Полетът с летателен апарат "Адолф" с екипаж от трима летци до Луната се е състоял на 22 юни 1944 г. в деня на нападението над Русия. Според някои данни корабът е кацнал и е оставил нацистки флаг и снимка на фюрера. Вероятно е имало и извънземен член на екипажа.

Русите стартират своята ракета до Луната с човек на борда също през 1944 г., но не стигат там поради авария. Следващият им полет успява и кацат, но на друго място. Полетът е в началото на 1945 г.

Концентрационните лагери, в които през Втората световна война се правят чудовищни експерименти с човешки същества, са експерименталните бази на извънземни, приели външното подобие на хора. Не случайно част от военнопрестъпниците изчезват мистериозно и без следа в края на войната.

Разработката на съвременната техника за полигон в Космоса е от времето на Третия райх. Самият баща на "Фау 1", който се предаде на американците, сътрудничи активно с извънземните и е летял с тях в Космоса.

Същото важи и за руснаците, но те имат малкия шанс да сътрудничат с по-ниско развита цивилизация. (Да, ама въпреки всичко печелят войната с неповторимия си дух!)

Атомната бомба и взривовете над Япония през 1945 г., които изглеждат немотивирани поради края на войната, стават под въздействието на извънземни сили, които обработват американското правителство и му демонстрират мощта си като залог за партньорство. Руснаците получават водородния подарък.

"Студената война" всъщност е война на страха на изоставените суперсили, тъй като техните извънземни сътрудници са отстранени от Земята от по-висши космически същества.

Нина Ничева

И ЮПИТЕР НИ ЧУВА


- Би ли се описал и представил?

- Хуманоид и по професия съм нещо като журналист - пътувам с експедиции из галактиката, описвам видяното, събирам информация, кодирам я и пиша един вид космически пътеводител.

- Как общувате?

- За мисълта като продукт на разума няма прегради. Пространството и времето са относителни понятия в Космоса. Вие на Земята сте млада цивилизация.

Имам универсален езиков трансформатор на мисли и ти отговарям на твоя език. На Земята не съм идвал. Знам, че наши ескпедиции са я посещавали и че е много красива планета. Напоследък, вие хората, сте я замърсили с вашите нисши (неразвити) технологии... Е, и ние сме минали по вашия път...


- Как протича животът на твоята планета?


- При нас животът е на цикли. Цикъл работа - почивка - релаксация и нови знания - пътешествия - работа. Почевката не е точно като вашия земен сън. Слънцето не огрява Юпитер, има спътници, на които живеем, работем, почиваме. Практически сме безсмъртни, ако не пожелаем промяна в статуса си.

ПОТОМСТВОТО ни се възпроизвежда по генен път по нашите генни кодове без наше участие. Например аз и моята приятелка даваме заявка в програмния център, че желяем свое дете. Всеки има генна карта и код и от тях се формира нашето дете с най-ценното от нас. За да имаш право на дете трябва да си съвършен юпитерианец.


РАЗУМЪТ НИ Е ОБЩ, ТВЪРДЯТ ОТ ПЛУТОН


- Приличате ли на земните хора?


- Имаме по-различен външен вид, но РАЗУМЪТ НИ Е ОБЩ, разбираме се чрез езиков галактически преводач - транслатор на мисли. Плутон е с богата история и развита култура. Тук се пазят много космически тайни. От Плутон се излъчва информация за посветените космически и земни братя и сестри по разум от различни степени и ниво. Тук има души на земни хора - учени, изобретатели, които после отново се връщат със знания на Земята.


- Знаете ли нещо за Христос?


- Питаш кой е Исус, както го наричате на Земята? Той е висш космически учител. ЕНЕРГИЯ И СВЕТЛИНА Е ТОЙ, съзидателна, а при нужда и унищожителна.


- Посещавате ли Земята?


- Наши ескпедиции не са идвали на Земята. Земното ви притегляне не е за нас, макар че може да решим този проблем.


- Какво е НЛО?


- Космически фантоми, холограми, а някои са и реални ескпедиции на извънземни цивилизации. Те са много във Вселената. Знам бъдещено на твоята планета и човечеството. След 3925 г. ще се пресели на друга звезда.

Странник:
НЕ СЪМ ЧОВЕК


- Как изглеждат жителите на твоята планета?


- Човекоподобни с допълнителни органи за сетивност, приспосибени за климата на Уран. В Космоса носим скафандри. Цветът ми е нещо мораво, с оттенъци, които се менят. Изобщо съм особен за земните вкусове. Но пък съм умен повече от всичките професори на Земята. Пътуваме из Космоса с добри кораби и супертехника. Имаме своя мисия.


- С какво се занимаваш?


- Аз съм нещо като хранител на информационните кодове за централния компютър на Вселената. Събирам и класифицирам информация, сверявам я, поддържам контакти с другите като мен от галактиката.


- Можеш ли да правиш прогнози?


- Знаем какво ще стане на Земята, но не можем нищо да променим. Можем на единици да помогнем с енергия и преградни щитове около тях. Иначе вие имате свой път и карма. Имам достъп до Вселенския компютърен център и черпя информация. Там са класифицирани планети, звезди, съществи и цивилизации, различни степени на разум. Всяко нещо има код-ключ.


Нина Ничева

Следващите събития се разиграват в късния следобед на 7 август 1965 година във Венесуела. Както и много други, така и тази среща щяла да остане дълго време неразгласена, защото участниците принадлежат към кръга на знатните хора в страната си и се опасяват да не нарекат историята смешна или неправоподобна. Става въпрос за трима души - гинеколог и двама собственици на предприятие, произвеждащо юбилейни подаръци от злато и сребро. През този ден те разглеждали конезавода на техен приятел, разположен на около 50 километра от столицата Каракас.

Когато около четири часа разговаряли за капиталовложения, породисти коне и прелестите на околния пейзаж, вниманието им изведнъж е приковано от светлинен лъч в небето. После този лъч се превърнал в сфера, която видимо нараствала и бавно се снижавала, насочвайки се право към тримата. В първия момент си помислили че е хеликоптер, но не чували никакъв звук. Когато обектът спрял на около 100 метриа над главине им, те видели, че това е огромен диск с тъмно петно върху долната си страна, излъчващ ослепителна бяла светлина. Все още не се чувал никакъв звук като се изключи едно слабо, едва доловимо бръмчене. Обзет от страх най-младият се опитал да побегне, лекарят обаче го хванал за ръката и му казал: "Не бягайте, човече! По-добре да останем тук и да видим какво ще стане!" Сега вече обектът се снижил на метър и половина над земята на около 30 метра от тях. Изведнъж от долната страна на летателния апарат просветнал широк светлинен лъч, който докоснал земята и тримата видели как по него слизат две същества, високи около два метра. Светлите им коси стигали до раменете. Носели металически просветващи комбинезони без шевове. Вцепенени от ужас хората наблюдавали как двете същества се насочват към тях. След като спрели на около три метра от тях и тримата едновременно чули думите: "Не се плашете, успокойте се!"

Странното било това, че въпросните същества нито променяли положението на неподвижните си устни, нито движели друга част от главите си - или, както се изразил единият от хората, чували ги с мозъците си. На смущението им отвърнали с думите: "Говорим пряко с вас!" Тогава разбрали, че съществата разговарят по телепатичен път с тях.

По-бързо от двамата индустриалци, които продължавали да стоят като приковани, се овладял лекарят. Той им задал въпроси, отговорите на които тримата чевали директно в главите си.

- "Кои сте вие? Откъде идвате? Какво търсите тук?

- Идваме от Орион. Изпълняваме мирна мисия. Изучаваме човешката психика за да се приспособим към нея.

- Можете ли да кажете как се задвижват вашите летящи чинии.

- Не притежаваме летящи чинии. Това са летателни апарати, задвижвани от антигравитация. Те се движат с помощта на концентрирана слънчева енергия, произвеждаща огромна магнетична сила - отговорили пръшълците с известно раздразнение.

- Превъзмогнали сте гравитацията?

- Естествено.

- Кой управлява вашите кораби?

- Част от тях се управляват от Еспацитотелмес, други от Меканисотелес.

- Какво означават тези имена?

- Това са същества от космическото пространство, но същевременно и роботи.

- Обитателите на всички планети приличат ли си?

- Не. Има същества с определена материална форма. Ние, съществата с такава форма, си приличаме повече, отколкото безформените, които са високи не повече от метър и живеят далеч от тук, в края на Голямата мечка.

- Имате ли бази тук, на Земята?

- Всяка планета, изпращаща експедиция до Земята, поддържа най-малко един космически кораб с големината на половин луна, който е разположен зад Марс. Това е и причината да се виждат толкова много наши летателни апарати сега, когато Марс е в близост до Земята.

- Някои от вас живеят ли вече сред нас?

- Да, повече от два милиона.

- Започнахте ли вече расово смешение с нас?

- Не. Но обсъждаме една възможност, която ще доведе до появата на съвсем нова раса.

- Взимали ли сте вече с вас хора от Земята?

- Не, досега сме взимали само животни. Държим ги на една планета, която вие не познавате. Там се намира най-голямата зоологическа градина с животни, които не познавате.

- Какво ядете? С какво се препитавате?

- Със синтетични храни.

- Как гледате на нашите космичски полети?

- Примитивни са.

- Притежавате ли мощни оръжия?

- Да. Притежаваме лъчев компресор, който с един изстрел би могъл да разруши Луната.

- Носите ли със себе си тези оръжия?

- Не. Повтаряме: идваме с мир. Обаче носим със себе си малки портативни оръжия, които са достатъмно мощни, за да осуетят експлозия на плутониева бомба."

Лекарят и двамата индустриалци споделили още, че чули и следните изречения:

" Ние на Земята преживяваме стадий на развитие, отдавна изминат от тях."

"Извън нашата галактика съществува "живот на контрастите"."

"На различни места на нашата планета ще оставят доказателства за тяхното преживяване."


От "Всички чудеса в една книга"

"Нека бъде светлина- каза Създателят на звездите"
Материалите в темата са предоставени с любезното съгласие на делфин-хадзапи

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия