Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

ЕГРЕГОР

Гост · 3 · 3486

Porsha

  • Гост
Енергиен ЕГРЕГОР на човечеството

1. Важно е не само да разберете, много е важно да ОСЪЗНАЕТЕ, при това да ОСЪЗНАЕТЕ своята вътрешна Същност, че вие сте не само част от Бога, а сте крайъгълен камък на НАЧАЛОТО на НАЧАЛАТА, защото вие сте ЕНЕРГИЯТА НА БОГА, сътворила този Свят!

2. В последните си Диктовки Аз говорих за това, че вие сте създадени от Бога и сте проявление на СЪВЪРШЕНАТА част на Твореца, на която е дадено правото да ТВОРИ не само себе си, но и Пространството!

3. Последното се проявява в това, че вашият енергиен ЕГРЕГОР при наличие на обратна връзка създава не просто аура, а огромно енергийно Пространство, способно да изменя Матрицата на Общото Пространство, а това значи, да изменя причинно-следствените връзки между човека и Космоса!

4. Аз съм говорил и продължавам да ви говоря за това, че вие сте Богове, вашите мисълобрази са способни да изменят Света, тогава, изхождайки от Моите Думи, хората, събрани във вид на Народ (още повече, човечество) могат да създадат Енергиен ЕГРЕГОР, сравним по потенциал на творчество с Божествените сили на Тънкия план!

5. С други думи, ЕГРЕГОРЪТ на Народа (човечеството) е Единна енергия (на мисълобразите), подобна на Бога, защото притежава възможността да Твори! Моите Думи: „както мислите, така и живеете“ само потвърждава Моята теза: обединени заедно и единни Духом хората ще могат да изменят Пространството, защото общото енергийно поле (ЕГРЕГОРА) на хората може да формира нова причинно-следствена връзка!

6. Вие засега още се намирате в раздробен вид (Аз имам предвид разделението ви по националности и религии) и затова не сте способни да създадете ЕДИННО ЕНЕРГИЙНО ПРОСТРАНСТВО!

7. Но, ако това се случи и Народът или човечеството, обединено от някаква ИДЕЯ, формира ЕДИНЕН ЕНЕРГИЕН ИМПУЛС (например общи или единни мисълобрази) то, повярвайте Ми, резонансът от такова ЕДИНЕНИЕ, особено ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ, ще бъде почувствано във всички Галактики!

8. В зависимост от знака на този енергиен импулс, на Мен като Творец ще ми се наложи да преразгледам въпроса за Вселенската Програма за ЕВОЛЮЦИЯ на Пространството!

9. Работата е в това, че такъв МОЩЕН ЕНЕРГИЕН ИМПУЛС, дори и с положителен знак (на което Аз се надявам), на човешкия ЕГРЕГОР може да наруши баланса на Божествените сили и може така силно да отклони махалото на равновесието, че да се наложи спешно да се коригира съотношението или равнището на Хармония между Божествените сили на Творене и Задържане!

10. Сега вие сте раздробени не само по религии и по държави, не само по националности, вие сте раздробени и по вътрешната си принадлежност към родов и семеен произход; а този, който е разделен, той не представлява никаква опасност и е лесно управляем; ето защо за Тъмните сили съвсем не е трудно да създадат от вас послушен енергиен източник на енергия не само с нужната мощност, но и с нужния знак!

11. Затова се води усилена борбата за всеки човек! Тъмните сили в нарушение на Вселенското Съглашение са успели да разединят по-рано единната човешка цивилизация, от една страна, въвеждайки в това Пространство свои представители на други цивилизации, а от друга страна – да създадат такова разнообразие от религии, че е станало ТРУДНО ИЛИ ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО обединението на хората в ДУХОВНА ЕДИННА цивилизация на Планетата Земя!

12. Сега си представете колко трудна е задачата, поставена пред вас, и колко сложна задача стои пред Мен! Днес е необходимо, дори само един Народ, да измени, по-точно да очисти Съ-Знанието си до такава степен, че да настъпи ПРОЗРЕНИЕ, а многовековните догми и неправилни представи за Пространството да изчезнат от Съ-Знанието, откривайки ИСТИНАТА, а значи и ПЪРВОПРИЧИНАТА за всичко Съществуващо, а значи и ПЪРВОПРИЧИНАТА за произхода на човека в Пространството на Проявения и Непроявените планове!

13. Тази задача е толкова сложна, че бе въведено понятието за Квантовия преход, променящ Пространството с една единствена цел: преобразяването на Пространството ще създаде условия за изменение на представата (Съ-Знанието) на човека за себе си и за своята връзка със Създателя!

14. Помислете сами за това колко трудно е да се промените, да се промени вашето Съ-Знание, след като за това е било необходимо създаването на специална Програма за кардинално изменение на Света и всичко това, за да може нагледно да ви се покаже, че ВСИЧКО около вас и вие самите сте резултат на ТВОРЕНЕ НА БОЖЕСТВЕНИ СИЛИ, а по-точно резултат на ТВОРЕНЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ!

15. Получава се така, че само в случай на безизходност човекът е способен да осъзнае ПЪРВОПРИЧИНАТА за сътворението на Света и ПЪРВОПРИЧИНАТА за сътворението си като част от този Свят!

16. Получава се така, че само по такъв начин може да се покаже на човека, че причинно-следствените връзки управляват Световете, а мисълта, сътворена от човека, е способна да променя Света, затова чистотата на мисълобразите определя Хармонията в Света и само Божествената Светлина на чистите мисли може да стане ЖИВОТОТВОРЯЩА, затова всяко отражение на Светлината е само копие и не може да твори!

17. Моите последни Диктовки, разкриващи за вас същността на случващото се и основата на строежа на Пространството, имат за цел да дадат на вашето Съ-Знание пълната картина на построяване на Матрицата от Висш Порядък, в която основа на ТВОРЕНИЕТО е Канона за Единство и борбата на противоположностите, а също наличието на причинно-следствени връзки в Божественото Пространство!

18. Всичко е взаимно свързано в това сътворено от Мен Пространство и няма нищо случайно в Него! Въплъщаването на човека, а по-точно въплъщаването на неговата проявена част (самостоятелна в избора на своя път) е създало условия за нарушаване на Баланса или Хармонията, или силите в Пространството, защото за множество хилядолетия, притежавайки право на свободен избор на своя път, така и не е успял да достигне нивото на Съ-Знание на СЪТВОРЕЦ!

19. Цялата работа е в това, че, в съответствие с Каноните за причинно-следствените връзки и Единство и борба на противоположностите, към човека е прикрепено не само правото на избор на своя път, но и отговорността за този избор! И ако при творенето, дори само на самия себе си, е нарушена тази ВЕЛИКА ХАРМОНИЯ между избора и отговорността, то този парадокс в съотношението на причинно-следствените връзки води до изменение на Пространството, а значи до изменение структурата на Неговата Матрица!

20. Вашият проблем (по-точно проблема на човечеството) се съдържа в това, че, поради лекотата или достъпността на творчеството, та вие творите мисълобрази, вашето Съ-Знание няма да приеме трудностите на обратната връзка, тоест няма да приеме задържащия фактор – ОТГОВОРНОСТТА за своите дела!

21. Ако във вашето Съ-Знание се формира най-накрая разбирането, че за всичко, което сте създали, се носи отговорност – и не на кармично ниво, а „днес и сега“, тогава Аз мисля, че много неправедни действия на хората не биха станали реалност на Плътния план!

22. На човека, кой знае защо, му се струва, че безотговорността, а значи безнаказаността, предопределят свободата на формиране на мисълобрази всякакви!

23. Безнаказаността се явява поредното заблуждение на човека, тъй като в Пространството всичко е свързано с причинно-следствени връзки и ако на Плътния план вие сте създали „чудовище“ в Тънкия плат, то повярвайте Ми, вашата „шегичка“ или преднамерено изкривяване на Пространството ще ви струва скъпо в следващото въплъщение!

24. Вие сте длъжни да знаете, че наказание (обратната страна на отговорността) не може да настъпи незабавно и в това е смисълът на Вселенската Програма за еволюция на Съ-Знанието на човека, но такова неминуемо ще има!

25. Аз съм ви дал възможност до Творите себе си и съм ви дал възможност да Творите Пространството! И бих искал осъзнаването на неотменността на отговорността за направеното да не ви надделее още на първия етап на формиране на Съ-Знание на СЪТВОРЕЦ, защото Съ-Знанието на СЪТВОРЕЦ е Съ-Знание на Духовно ученичество, без което е невъзможно да се стане ТВОРЕЦ!

26. Затова част от отговорността за вас Аз съм взел върху Себе си, приемайки, че хората, ориентирали се в природата на нещата, ориентирали се в причинно-следствените връзки на Пространството, ОСЪЗНАВАТ своето предназначение и ЦЯЛОТО ВЕЛИЧИЕ НА МОЯ ДАР!

27. Да се учите да ТВОРИТЕ – ето това е този ДАР, който Аз съм заложил във вашата Духовна ДНК и който носи всеки от вас, повтарям, приемайки част (само част) от отговорността върху Себе си и ограничавайки вашите възможности за творчество до нивото на СЪТВОРЕЦ!

28. Вие не бихте могли, а и Аз не бих позволил на неподготвен човек да открие всички заложени във вас способности да ТВОРИТЕ, защото хората първо трябва да се научат да ТВОРЯТ себе си!

29. Под думите да „ТВОРИТЕ СЕБЕ СИ” Аз имам предвид преди всичко необходимостта от ОЧИСТВАНЕ на Съ-Знанието и достигане от вас, от вашето вътрешно „Аз“ до усещането за Божествена Същност!

30. Повярвайте: ако вашето ВИСШЕ ВЪТРЕШНО „Аз“ излъчва Любов и създава Хармония в Пространството, то вие сте способни не само да станете, но и вече сте станали СЪТВОРЦИ, създаващи ПРОСТРАНСТВО ОТ ВИСШ ПОРЯДЪК!
http://otkrovenia.bg
Информирай модератор   130.185.235.100
"Сюрреализмът, това съм аз!"
Мортиша

    *
   .

 
 Какво реално представлява връзката между двама души - тя жива ли е, развива ли се самостоятелно или всичко зависи от намеренията на участниците.

 

Когато двама души се съберат доброволно по една или друга причина, в случая ще разглеждаме любовните отношения, те създават едно общо енергийно тяло, което се нарича егрегор. То се създава на доброволна база, подхранвайки се от енегриите на участниците във връзката. То представлява общата енергия, която двамата участница влагат във взаимоотношенията, любовта, омразата, близостта, нежността, обидата, страха, отдадеността - всички тези качества придават оттенъци на егрегора и го украсяват.


Какво кара егрегорът да съществува по-дълго?

Както може би до момента разбрахте егрегорът е енергийното дете на двама души - просто си няма тяло, но функционира точно като дете - както го възпиташ и отгледаш ,то такова ще порасне. С други думи позивитните общи преживявания, които генерират красиви спомени, силните позитивни емоции, незабравимите преживявания - това е най-добрата храна за егрегора, защото в състояние на криза, той черпи от тези запаси ( точно както тялото).

Ако обаче енергията между партньорите е негативна, ако те се карат постоянно, техният егрегор е черен, лош, завличащ и двамата участника в една изчерпваща ги връзка, която е вредна и за двете страни.


Какво става при истинска, голяма, дефинитивна раздяла?

Тук не става въпрос за скарване или просто цупене, а за голяма раздяла. Тази раздяла често говори за смъртта на егрегора т.е смъртта на тези отношения. Това е краят. Има ли изход? Да - тези отношения могат да бъдат погребани и на тяхно място да се изградят напълно нови ( което се случва много рядко) или просто тези хора трябва да разберат, че нямат никаква нужда повече да са заедно и няма на какво да се научат, ако не го направят сякаш ще живеят с един труп, който постоянно ще застава между тях.
Информирай модератор   130.185.235.100
"Сюрреализмът, това съм аз!"
Мортиша

    *
.

Енерго-информационни аспекти на сексуалното общуване


И нещо повече отвъд лицемерието

Как да се впрегне сексуалното желание в градивна работа!

 Задача:

Преодоляване на старата декоративна заблуда, че сексът, това е физическа дейност. Съвокупляване или онова, което порноиндустрията набива в главите на хората заради печалбата на пари. Напротив, сексът, това е въпрос на енерго-информационика и психология. Може да няма никакъв физически контакт, и пак да се прави секс. Сексът, това е обмяна на енергии и взаимно общуване между мъжкото и женското начало у човека. Сексът, това е общуване на душите, между полюсите заложени в мъжкото и женското начало, в мъжа и жената.

Откъс от книгата „Посланието на добродетелите”, Радея

„Без желание нищо, абсолютно нищо не може да се постигне, не може да се създаде, не може да се промени.”

„Желанието е носителят на искрицата светлина, която разпалва огъня на чувствата и страстите.”

„Щом сърцето няма в себе си искрицата желание, с която да съпроводи мисълта, умът не може да постигне нищо.”

Сексът както и Умът, рано или късно трябва да водят отвъд секса и ума.
Проблемът на днешното човечество е, че му липсва будност. Не е важно колко интелигентни и артистични ще са хората, какви ще са те, певци, актьори, писатели, художници или строители и пр., важното е, те да са будни, автентични, извън контрола на т.нар. Нисш Астрал.

И когато човек разбере, че да си буден, това означава да си устремен за добродетели, защото знаеш за отговорността пред Създателя, тогава той започва своето истинско вътрешно развитие. Стремеж към будност и нейното постигане, и стремеж за добродетели, тяхното придобиване и поддържане като присъща част на човека.

 

 Познанието за добродетелите, посланието на добродетелите, и познанието за будността, ето това е нужно на днешното образование и днешната педагогика.
 
Умът, както и секса са само средства в човешката еволюция.

Умът е средство за въвеждане на порядък в света на сърцето, докато то стане мъдро сърце.

Сексът е средство, за облагородяване на връзката между материята и духа.

Духът слиза в материята и я облагородява, като се диполизира.

Сексът не е вечен атрибут на човечеството. Както и умът не е вечен атрибут на човечеството.

В най-първичната форма е нямало нито ум, нито секс. Имало е само Дух. Имало е и материя в лицето на майката земя. Днешната форма на развитие на човечеството е само част от дългата верига на неговата еволюция. И като част тя с нейните атрибути, било то секс или ум, не бива да се увековечава. Същността на човека е тази, която е константа и която еволюира, а в името на тази еволюция се появяват и спомагателните елементи като ума и секса. И всяко едно издигане в култ на някой от елементите, забравяйки, че същността е фокуса на явлението, води до изкривяване на резултатите, а  понякога и до деволюция.

И така, тези размисли са за тези, които тържествуват, че чрез секса и сляпото инстинктивно отношение на човека, ще се поддържа човечеството в състояние на водене за носа.

Човечеството не трябва да бъде водено за носа, а чрез ума, и съзнанието, тоест процеса на осъзнаването, трябва да се остави само на себе си, да достигне до състояние само да се води. Да се води само без водачи, наставници, бавачки, пастори и пр.


http://imadrugpat.org


Porsha

  • Гост
    „Егрегорът е основна структурна единица на тънките светове. На всяка човешка организация на Земята съответства област в тънките светове, наречена егрегор; най-известни егрегори са онези, съответстващи на религиите: християнски, мюсюлмански, будистки и прочие. Организациите от друг тип – държави, предприятия, семейство, нации, клубове – също притежават свои егрегори. Основният признак, по който се разпознават хората, принадлежащи на даден егрегор, е мистичното усещане, описвано с понятието „свой“.

    Сетивният свят представлява отражение на тънките светове. Егрегорите са много повече от различните човешки организации. В окултизма се говори за егрегор на „Невидимата школа“, обединяващ хора, които провеждат еволюцията на Земята. Повечето от тях не се познават и дори не подозират за съществуването на този егрегор. Егрегорът винаги възниква преди съответната човешка организация. Той създава необходимите условия на Земята, изпраща избрани от него хора, съответстващи на енергийните потоци, и колективът възниква сякаш от нищото. Много поучително е възникването на нов етнос, добре описан от Лев Гумильов в „Етногенезис и биосфера на Земята“.

    В един чудесен момент на определено място се появява неголяма група хора. Лев Гумильов ги нарича „пасионарии“ (т.е. страстни). Те притежават необичайна психическа енергия и изглеждат така, сякаш са напълно обсебени от някаква идея. Покрай пасионариите бързо се събират последователи, „заразени“ с тяхната енергия. Младият етнос се отличава с голям процент пасионарии и това му помага да се сплоти и бързо да завоюва свое място под слънцето.

    Чрез пасионариите става материализация на определени идеи на егрегора – в дадения случай създаването на нов етнос. Егрегорът снабдява слугите си с енергия и идеи, но изисква да му се заплаща със саможертва. Проблем за доброволното служене на пасионария не съществува – той, както се казва, е на къс повод, върши само онова, което му нарежда егрегорът. А заплащането, по правило, става с живота, който обикновено е ярък и интересен. Пасионарят, разбира се, може да си мисли, че сам си подрежда живота, но всъщност неговата главна страст, идея и желание са твърдо програмирани от егрегора. Заедно с това той му дава власт над света под формата на обилна психическа енергия. Тя протича през мощен канал за връзка с резервите на егрегора. Но това е така, докато пасионарият е необходим на егрегора. Ако по една или друга причина служенето се прекрати, егрегорът затваря канала за връзка. Когато при жената настъпи климаксът, каналът за връзка с дадения егрегор отслабва. Неговият символ е „ин“ – световното женско начало. Жената в голяма степен загубва своята специфична женска привлекателност, тоест – магическата психична власт над мъжете.“

 цитати от текстове на Рудолф Щайнер и Авесалом Подводни


Неактивен Mортиша

  • Зарибен
  • *
    • Публикации: 416
  • Дзен
 
         ИзГлава 6  „Икономическите реалности“ на книгата „Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“       Идеята, че трябва да се борите за преодоляване на ентропията, смъртността и смъртта намеква за съществуването на някаква страховита сила, която се налага да бъде превъзмогната, покорена и унищожена. Така пораждате разделение между вас и онова, което трябва да бъде превъзмогнато. А всъщност единственото, което наистина трябва да бъде превъзмогнато, е привързаността към превъзмогването и за тази цел трябва да се даде живот на чистото осъзнаване.
Ключът е осъзнаването на всички начини, по които сте привързани към материалното, без да го осъждате, заклеймявате или избягвате.

Няма да даваме дълъг списък с последствия от привързаността към материалното. Може да ги видите сами, като се вгледате в света. Нашата цел е по-скоро да ви научим, че сте необятни, творчески, духовни същества и не е нужно да разчитате на външни авторитети от какъвто и да е вид, за да създадете света, който душите ви желаят да преживеят.
В обобщение ще кажем, че в крайна сметка в материалното няма нищо нередно. Проблемът е в отъждествяването и привързването към него. Казвали сме го преди и пак ще го повтаряме.
Сега, след като хвърлихме поглед към несъответствията, съществуващи в света между „имащи“ и „нямащи“, ще дадем няколко предсказания за икономическото ви бъдеще.

 


 

 
„Най-добрият начин да се спасиш от чуждите дракони, е да си имаш свой собствен Дракон”