Форум за Духовни Търсачи
Дзенкс!

Накратко, разни

Неактивен Палечка

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 112
 • Дзен
Драмата и ролите


Г. обичаше редките моменти, когато имаше възможност да навести своя добър приятел Монаха. Макар привидно различни, двамата се допълваха чудесно. Сега водеха оживен и дълъг разговор за ставащото на планетата.

- Странна драма се разиграва, приятелю – замислено изрече Монахът. – Човешка драма, в която определена роля играе Земята. Не бива да гледаме на нещата само от ограничената гледна точка на малкия човешки всемир. Съществуват и много други, които преливат отвъд него. Погледната от всемира на планетата, това е една планетарна драма, в която няколко окаяни човешки същества изпълняват второстепенни роли.

- Може би имаш право. Изглежда всичко е започнало с идването на тези, които се провъзгласили за богове и са създали цялата тази драма… Но едно знам със сигурност – и то е, че съм много изморен.

Монахът го стрелна с края на окото си:

- Отиди да си починеш. И на двамата ни остава още доста път напред, всеки в посоката си… Доста път, дълъг и нелек.

Монахът се намести на стола си и се загледа в изгряващото слънце.

Нео Нула


Неактивен Палечка

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 112
 • Дзен
Самотата е сигурен признак, че сте близо до излизането от Самсара
    Страданието и самотата могат да ви направят силен и невъзмутим. Необходимо е само да се разчетат интуитивно преживяванията, които сте имали ...


   Нееднократно съм споделял, че инкарнираното съзнание на тази планета обитава в условията на затворен цикъл, известен като Самсара. В какво с няколко думи се изразява този цикъл: раждане - остаряване - болести - физическа смърт... и отново същото! Това е най-опростен поглед; разбира се конфигурациите са по-сложни. След множество размисли и наблюдения успях да изведа един общ знаменател, под който протичат преживяванията с условие да са част от Самсара - това е активния начин на живот с опция за "изкачване" в пирамидалната структура на социума. За ниските и средни нива на инкарнация е напълно в реда на нещата да следват този шаблон, а и те са преобладаващи на Земята.

   По какво да познаем, че вече нямаме желание да обитаваме Самсара? От моя опит съм установил няколко сигурни признака: желание за усамотение, висока степен на търпимост, смирение пред обстоятелствата - резултат от прозрението, че те са програмирани от Висшия Аз. Ако се занимавате с медитация има и още по-добри резултати: енергийна икономия, прочит на Акашовите записи. При осъзнаване от гледна точка на чистия интелект вие започвате да виждате своя обстоятелствено протичащ живот не като затвор, а като даденост, която ще ви помогне да излезете успешно от затворения цикъл.

    Имам една ключова инкарнация като отшелник, в която суровите условия на живот се оказаха мой голям помощник, за да установя стабилна връзка с моя Висш Аз. Когато тази връзка е слаба или липсва, доминира постъпващата информация от 5-те сетива. Но в тези условия тя е манипулативна и оставя вибрациите на съзнанието в ниските честоти. Когато възстановите връзката си с Висшия Аз, където вече има панорамен поглед върху ситуацията, установявате в какъв затворен кръг сте вкарани. Започват процеси по прекъсването на връзки с хора, невибриращи на вашата честота.

    Същевременно ставате "отворен" за прозрения. Това е естествен етап от периода на излизането ви от цикъла. Други характеристики тук са доброволното самоограничение и безразличието към т. нар. "светски живот". Съвсем естествено не се нуждаем от нечия компания, понеже сме установили, че когато правим нещо, ни ръководи някаква привидно "непозната" сила. Но в нея няма нищо тайнствено. Всеки, който някога е правил нещо със сърце, познава тази сила. Трябва да й се довериш и да не задаваш въпроси.


       Знанието е като дървото - има горчиви корени, но и сладки плодове!


Нео Нула


http://neonula.blogspot.com/2011/10/blog-post_27.html


Неактивен Палечка

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 112
 • Дзен
Обикновено тези, които все още са ангажирани с изживявания в старата матричност обичат да противопоставят вашия предишен образ с настоящия ви аз и търсят начини да ви убедят, че нещо не ви е в ред. Това е напълно естествен процес.


=====

През 1930 г. Чарлз Форт въвежда термина "телепортационни места". Така били обозначени зоните,където стават необясними и невидими премествания на обекти в пространството. Те наистина съществуват. Учените, които изследват геоактивните зони (местата, разположени над тектоничните разломи на земната кора) твърдят, че в тях нерядко се наблюдават спонтанни телепортации, тъй като конфигурацията на реалността там е нестабилна.

=====

Потокът на времето продължава да разделя хората – тези, които следват еволюционния поток и другите, които са избрали да останат в старата реалност. Реалностите и на двете групи ще съществуват паралелно, а сложността при разбирателството между тези общности ще нараства.

======

не се уповавам на никакви религии и системи от вярвания, не съм атеист, нито каквото и да било,

окончаващо на "изъм" или "ство". Не съм дявол, не съм бог. Само едно проявено съзнание, усещащо

своята многоизмерна същност :)
.............................

Сега на планетата съществуват едновременно различни времена – от линейното ( в триизмерния свят )

до “сферично/квантово”. Тези пространствено-времеви потоци са разположени неравномерно и

взаимодействат на различни нива , внасяйки определени изкривявания в общата картина. Линейното

време като цяло се възпроизвежда и поддържа от съзнанието на болшинството хора. Това е по-плътна

времева субстанция, която формира грубите причинно-следствени връзки, имащи последователност и

дължинност. Това време е много енергоемко и инертно.

.............................

Като изберете да се отдадете на някое божество или „бог”, вие отваряте психиката си да
бъдете обсебени от силата, която божеството или „богът” представят. И божества като
„Мария” и „Иисус” представят съвсем различна сила от тази, която си представят тези, които
„вярват в тях”. От огромна важност е хората да излязат от религиите и да започнат да
придобиват контрол над собственото си съзнание.

............................

Следователно, ако искаме да имаме икономия на жизнена енергия, не бива да поддържаме менталните

съзнателни структури на масите хора. това се изразява в прав текст - ако искаме да имаме повече

сила, както физическа, трака и витална, не бива да споделяме общите навици, традиции, разбирания

за правилно и неправилно в ежедневието... това дава свежест, останалото ни прави тежки, тромави и

най-накрая отегчени.. нищо не се иска да се прави, по-скоро не бива да се правят някои общи неща,

най вече с мисли...


...............................

Там е работата, че няма старо и ново обаче - всичко съществува едновременно. Ако заложиш на

есенциите само от едната полярност пак се губи баланса.

...............................

"Системата" винаги се защитава от хора, на които им е удобна и се променя от тези, на които не им

оттърва.

...............................

Това с елита е само върха на един голям айсберг.

.........

Най-добре е ако опознаеш всички възможни механизми на Самсара (затворения цикъл) - тогава идва

избистреното състояние на съзнанието за системата.

.......................

Самсара и Нирвана

Раждането в този свят е начало на страданията,
животът впоследствие е низ от тях.
Физически край без прераждане е единствения път
към края на всяко страдание.От НЕО НУЛА


Неактивен Палечка

 • Редовен
 • *
  • Публикации: 112
 • Дзен
Монахът и големцитеВечерята вече привършваше, когато един от големците се обърна към Монаха:

- И все пак не мога да разбера – казахте, че знаете за прераждането на душите , но как да сме

сигурни ние , които сме далеч от мистичните ви занимания?

- Не може да бъдете сигурни, прави сте. Но си задайте въпроси: защо иначе някои от нас живеят в

ужасяваща бедност от люлката до гроба? Или защо например се случва дете да умре в неописуеми

страдания? Единственият възможен отговор е, че така те балансират деструкцията, която са извършили

в други животи. Нима от висината си Висшия ни Аз може да си представи, че ще успее да ребалансира

всички деструкции по време на един човешки живот?

- Може да имате право, Монахо. Въпреки това за сега предпочитам да живея в рамките на този живот!

- Най-комичното е, че вие дори не подозирате какви рамки може да са те. Единствен Азът, който пише

книгата на нашия живот, началото му знае и къде е краят – ако има край. А в ограниченото

триизмерно не можем да четем неговото писание, дори не знаем редовете му нагоре ли, надолу ли

текат…


Нео Нула